Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo glede Odloka o dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja je vlada sprejela spremembe odloka, s katerim se omejuje opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih in spreminja število oseb v zaprtih javnih prostorih. Odlok je začel veljati z 9. oktobrom 2020.

Odlok določa, da je opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba), ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, razen za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo, pri čemer omejitev ne velja za osebni prevzem jedi in pijač. Izkušnje namreč kažejo, da je prenos bolezni najpogostejši takrat, ko se v ali na istem prostoru nahaja večje število oseb.

Odlok pa določa tudi izjemo in sicer dovoljen je osebni prevzem jedi in pijač. Prav tako je dejavnost strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljena, če stranka (tudi dostavna služba) svoje naročilo sama prevzame za prodajnim pultom (točilni pult).

Z odlokom je tudi določeno, da se število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko. Zaposlene osebe se ne vštevajo v to »kvoto«. Navedeno velja za trgovinske centre in posamezne trgovine, banke, pošte, lekarne, zavarovalnice. S tem se osebam, ki so hkrati prisotne v prostoru, omogoči več osebnega fizičnega prostora, s čimer lahko skrbneje pazijo na medosebno razdaljo.

Pri izvajanju vseh dejavnosti pa je potrebno dosledno upoštevanje vseh določil odlokov in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja COVID-19.

Vezano na Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, ki omejuje zbiranje ljudi na 10 oseb, pojasnjujemo, da to ne velja za gostinske in nastanitvene obrate. Prav tako ni potrebno vlagati vloge za dovoljenje na NIJZ, saj v primeru gostinskih in nastanitvenih obratov ne gre za »javno prireditev«. Za podrobnejšo razlago tega odloka je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve.