Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe

V Uradnem listu številka 139, z dne 9. 10.2020, je objavljen Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov (sklop A) ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev (sklop B).

Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov (sklop A) obsega naslednje naloge:

  • izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja potrošnikov z namenom večje varnosti potrošnikov, izbire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev,
  • informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih pravic.

Koncesija se razpisuje za področje varstvo pravic potrošnikov po veljavnem zakonu o varstvu potrošnikov in aktualnih zadev s področja varstva pravic potrošnikov.


Koncesija za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev (sklop B) obsega naslednje naloge:

  • primerjalno ocenjevanje blaga in storitev z uporabo metodologije za preizkušanje in ocenjevanje kakovosti izdelkov in storitev, ki zajema analizo posameznih značilnosti blaga in storitev, ki izdelke in storitve uvršča v razrede z različnimi ocenami,
  • zagotavljanje informiranja potrošnikov o rezultatih primerjalnega testiranja blaga in storitev.

Koncesionar mora opisati metodologijo izvajanja primerjalnih testov kakovosti, ki jo je potrebno pripraviti za vsako vrsto blaga in storitev posebej. Pri izvajanju primerjalnih testov storitev testiranje obsega primerjavo same ponudbe oziroma stroškov izvajanja posamezne storitve za končnega potrošnika.

Celoten razpis z razpisno dokumentacijo je objavljen tukaj.

Iskalnik