Skoči do osrednje vsebine

Odločitev 35. redne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je izdala Občini Brežice soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za območje (DPN) hidroelektrarne Brežice.

Občina Brežice želi razširiti področje delovanja v sklopu proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije in tako prispevati k hitrejšemu doseganju podnebnih ciljev Slovenije na področju energetike in obnovljivih virov energije. V letu 2021 želi investitor HESS d.o.o. na območju načrtovanega odlagališča za sedimente z oznako D3, ki je načrtovan v sklopu ureditev DPN za hidroelektrarno Brežice, postaviti sončno elektrarno nazivne električne moči predvidoma 6 megawattov. Ta zemljišča ležijo na območju veljavnega državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Brežice. Na podlagi določb 82. člena Zakona o urejanju prostora lahko občina načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena na območjih DPN, uredbe o najustreznejši varianti in uredbe o varovanem območju, če s tem soglaša vlada in če nista onemogočeni izvedba in uporaba prostorskih ureditev, načrtovanih v DPN ali uredbi o najustreznejši varianti, ali dovoljeni s celovitim dovoljenjem.