Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO tudi uradno ustanovljen

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Vlada Republike Slovenije je od UNESCO prejela uradno notifikacijo v zvezi z ustanovitvijo prvega Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI).

S tem je pričel uradno veljati sporazum med Vlado Republike Slovenije in UNESCO o ustanovitvi IRCAI.

IRCAI je novoustanovljen center 2. kategorije pod okriljem UNESCO in edini, ki se neposredno osredotoča na umetno inteligenco. Ustanoviteljica IRCAI je Vlada Republike Slovenije, v začetni fazi pa bo IRCAI gostoval na Institutu »Jožef Stefan«. Njegov doseg je globalen, saj Slovenijo v svetovnem merilu izpostavlja kot državo, ki je na podlagi dosedanjih izkušenj in dosežkov na področju umetne inteligence ustvarila primerno okolje za vzpostavitev tovrstnega centra.

IRCAI  pri delovanju upošteva skupne vrednote Evropske Unije in etične temelje. Gre za mrežo institucij in strokovnjakov iz Slovenije in vsega sveta ter klirinški center za ustrezne svetovne projekte umetne inteligence. Ponuja odprt in transparenten dialog, pri načrtovanju in uvajanju umetne inteligence pa lahko nudi tako tehnološko kot politično podporo deležnikom po vsem svetu.

IRCAI trenutno s svojimi strokovnjaki že pokriva področja izobraževanja, pomožnih tehnologij, ravnanja z odpadki, podnebnih sprememb, krožne ekonomije in merjenja kazalnikov za trajnostni razvoj. Že na začetku ukrepov za zajezitev covid-19 so raziskovalci IRCAI svoje preizkušene tehnologije umetne inteligence uporabili za ozaveščanje javnosti, ki so ji ponudili spletno storitev Corona virus watchIRCAI aktivno deluje na področju razvoja umetne inteligence skladno z upoštevanjem skupnih vrednot Evropske unije in etičnih temeljev.

Aktivnosti centra so poleg omenjenega spletnega servisa zajemale še organizacijo regionalnega virtualnega posveta za pripravo UNESCO Priporočila o etiki umetne inteligence. Regionalni posvet se je na spletu odvijal med 27. in 29. julijem letos, na njem pa je sodelovalo 74 strokovnjakov s področja umetne inteligence in etike iz 25 držav. Glavni rezultat regionalnega posveta je bil skupek predlogov k osnutku besedila za Priporočilo. UNESCO je IRCAI nato zaprosil, da izvede celovito analizo rezultatov vseh tovrstnih regionalnih posvetov.

Aktivnosti centra so poleg omenjenega spletnega servisa zajemale še organizacijo regionalnega virtualnega posveta za pripravo UNESCO Priporočila o etiki umetne inteligence. Regionalni posvet se je na spletu odvijal med 27. in 29. julijem letos, na njem pa je sodelovalo 74 strokovnjakov s področja umetne inteligence in etike iz 25 držav. Glavni rezultat regionalnega posveta je bil skupek predlogov k osnutku besedila za Priporočilo. UNESCO je IRCAI nato zaprosil, da izvede celovito analizo rezultatov vseh tovrstnih regionalnih posvetov.

Osrednji cilj IRCAI je zagotoviti koordinacijsko točko, pot financiranja in pospeševalnik za pristope k razvojnim ciljem Združenih narodov. Pomagal bo razviti in razširiti obstoječe zmogljivosti na različne načine, vključno z ustanavljanjem podpornih raziskovalnih centrov po vsem svetu, razvojem programov usposabljanja ter krepitvijo zmogljivosti in ozaveščenosti ter z vzpostavitvijo mrež za izmenjavo raziskav in znanja o temah s področja umetne inteligence v zvezi s cilji trajnostnega razvoja.

Dejavnosti, ki bodo vodile v doseganje ciljev IRCAI, bodo javnosti predstavljene na uradnem otvoritvenem dogodku, ki bo predvidoma pred koncem letošnjega leta.