Skoči do osrednje vsebine

Ustrezno čiščenje odpadnih komunalnih voda za 2181 prebivalcev ob porečju Savinje

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal vlogo za odločitev o podpori projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje - Občine Celje, Štore in Vojnik«, kjer še ni v celoti zagotovljena storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Minister je podpisal projekt izgradnje komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov ter zmanjšanja vplivov na okolje. Zagotovljeno bo ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode za 2181 prebivalcev.

Predvidena je izgradnja 26,7 km kanalizacijskega sistema s 16 črpališči, od tega v občini: Celje – 16,7 km kanalov in 12 črpališč, Štore – 7,1 km kanalov in 4 črpališča, Vojnik - 2,9 km kanalov.

Skupni stroški investicije znašajo dobrih 11,1 milijona evrov (z DDV), od tega upravičeni stroški dobrih 8,7 milijona evrov. Pomoč EU znaša dobrih 4,7 milijona evrov, slovenska udeležba skoraj 1,2 milijona evrov, predlagana vrednost sofinanciranja v Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije, ki je podlaga za kandidiranje na EU in državna sredstva, znaša dobrih 4,8 milijona evrov, razliko zagotavljajo občine iz svojih proračunov.