Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za povečanje transparentnosti glavna tema zasedanja Strukturiranega dialoga Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi

Veleposlanik dr. Andrej Benedejčič se je kot posebni odposlanec ministra za nadzor oborožitve, razorožitev in neproliferacijo udeležil dvodnevnega 11. zasedanja neformalne delovne skupine za Strukturirani dialog o sedanjih in bodočih izzivih in tveganjih za varnost na območju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).
na avdio-video zasedanju

Veleposlanik dr. Andrej Benedejčič | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 2

Glavna tema zasedanja so bili politično-vojaški vidiki varnosti, s posebnim poudarkom na ukrepih za povečanje transparentnosti v evro-atlantskem prostoru, pri čemer tako z vidika boljše uporabe že obstoječih dogovorov in mehanizmov, kot tudi s stališča dodatnega povečanja njihove učinkovitosti, med drugim s pomočjo novih tehnologij.

Veleposlanik dr. Benedejčič je na otvoritvenem delu srečanju izpostavil, da dolgotrajni proces prehoda na digitalno snemanje v okviru Pogodbe za odprte zračne prostore priča o tem, da uvajanje novih tehnologij ni nujno enostavno in enoznačno. Slovenija ima sicer za enega bolj obetajočih prihodnjih projektov sistem "iMARS", ki naj bi pripeljal do večjega tehničnega premika na področju krepitve transparentnosti ter ukrepov za krepitev varnosti in zaupanja. Tudi zato se je slovenska stran odločila, da bo njegovo realizacijo finančno podprla, saj je še posebej zanimiv za manjše sodelujoče države OVSE, ker poenostavlja postopke in bistveno olajšuje delo ljudem, ki so vključeni v izmenjavo vojaških podatkov. V tem smislu lahko ta aplikacija tudi prispeva k bolj objektivnim in konstruktivnim razpravam na področju nadzora na oborožitvijo med sodelujočimi državami OVSE.  

Ne glede na te obete pa je v s svojem nastopu navzoče pozval tudi k temu, da prispevajo k nemotenemu delovanju že obstoječih mehanizmov za zagotavljanje transparentnosti. Med temi je še posebej pomemben Dunajski dokument.  Dejstvo, da še vedno ni moderniziran in ostaja v svoji različici iz leta 2011 predstavlja veliko izgubljeno priložnost. To je še posebej obžalovanja vredno v luči številnih dobrih predlogov, ki so že bili predstavljeni in se še obravnavajo v delovnih skupinah Foruma za varnostno sodelovanje OVSE. Navkljub temu pa Dunajski dokument ostaja najboljše orodje, ki ga imajo sodelujoče države na voljo za promocijo nadzora nad oborožitvijo, kot tudi za ohranjanja medsebojne kulture odprtosti in dialoga. Zato se je v imenu slovenske strani zavzel za izvajanje vseh njegovih določil v dobri veri.

Današanje razprave v okviru Strukturiranega dialoga OVSE bodo posvečene drugim sedanjim in bodočim izzivom in grožnjam varnosti na območju OVSE, s poudarkom na nepredvidenih globalnih krizah, kot je na primer pandemija covid-19.