Skoči do osrednje vsebine

Spletni seminar "Razpisi zveze NATO ter agencij NSPA IN NCIA" dobro obiskan

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

V torek, 29. septembra 2020 je potekal spletni seminar "Razpisi zveze NATO in agencij NSPA (NATO Support and Procurement Agency) ter NCIA (NATO Communications and Information Agency), ki se ga je udeležilo 59 predstavnikov slovenskih podjetij in institucij.

Udeleženci dogodka  so imeli priložnost, da se seznanijo z investicijskimi sredstvi zveze NATO in njenih agencij, spoznajo področja na katerih potekajo  investicije, postopek obveščanja o razpisih ter ključne postopkovne razlike v odnosu do Zakona o javnem naročanju.

V začetku dogodka je g. Jožef Lacko, koordinator za NATO obrambne investicije na Ministrstvu za obrambo RS, predstavil način izvedbe razpisov zveze NATO. Pri tem je izpostavil, da razpisi potekajo po postopkovnih pravilih NATO, ki se razlikujejo od določil vezanih na Zakon o javnem naročanju. Izvajajo jih tako države, kakor tudi agencije zveze NATO. Prijavitelji so lahko podjetja, ki se jim po predhodnem postopku prizna usposobljenost.

Postopek objave razpisov zveze NATO poteka v več fazah. Najprej je objavljana namera za objavo. Tovrstna obvestila prejme tudi kontaktna točka v državi članici, v Sloveniji je to Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki namere objavlja na spletni strani izvozno okno. Sledi postopek ugotavljanja usposobljenosti. V tej fazi medresorska komisija obravnava izražene interese podjetij za sodelovanje ter izda ustrezno potrdilo, ki ga pošlje izvajalcu razpisa. Šele v tretjem delu se prične razpisni postopek, kjer se preverja tehnične in finančne sposobnosti za izvedbo naročila.

V nadaljevanju spletnega seminarja je g. Carlos Ferrer Lopez, Vodja oddelka za tržne raziskave in industrijske informacije, NATO Support and Procurement Agency (NSPA) podrobneje predstavil način poslovanja z agencijo NSPA. NSPA izvaja operativno in sistemsko podporo celotni zvezi NATO, vključenim državam ter državam partnericam. Predstavil je njihovo infrastrukturo  v centralni Evropi, ki omogoča hitro odzivnost tudi v primeru nujnih ne-vojaških potreb. Poudaril je tudi njihovo ključno vlogo pri nabavah vezanih na pandemijo COVID-19. V nadaljevanju je predstavil strukturo celotnega obsega naročil, ki so jih izvajali v preteklih letih ter način njihovega izvajanja. Naročila so objavljena na spletnih straneh. Zainteresirana podjetja vabijo k prijavi na spletni strani, kjer NSPA omogoča direktno zbiranje ponudb v primeru potreb.

V tretjem delu spletnega seminarja je sledila predstavitev NATO Communication and Information agency (NCIA). Njeno delovanje je predstavil g. Alain Courtois, glavni pogodbeni uradnik. Poudaril je, da NCIA razvija digitalne rešitve, s ciljem povezovanja NATO, vključenih držav in sil zveze NATO. Kot njegov predhodnik, je tudi on predstavil strukturo celotnih naročil in poslovne priložnosti. Posebno pozornost je namenil postopku vključevanja podjetij v razpise NCIA ter novo spletno stran, ki omogoča povsem elektronsko izvajanje postopka naročila.

Ob zaključku seminarja je gospa Dace Skele Horvat, višja svetovalka, NCIA predstavila napotke in praktične informacije, kako poslovati z NCIA. Izpostavila je najpogostejše napake podjetij. Kot glavne je navedla neupoštevanje rokov in nepopolne prijave. Ob zaključku je podala priporočila za uspešno kandidiranje na razpisih. Ta vključujejo predvsem natančno preučitev Navodil za oddajo ponudbe in sledenje zahtevam, ki so podani v pogojih razpisa.

Iz celotne predstavitve izhaja, da imajo slovenska podjetja številne neizkoriščene možnosti sodelovanja v tem okviru. Obseg sklenjenih naročil s podjetji iz Slovenije  se je namreč v obdobju zadnjih treh let zmanjšal. Podjetja zato pozivamo, k preučitvi navedenih poslovnih priložnosti in vpisu v seznam potencialnih dobaviteljev.

Dogodek so organizirali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS v sodelovanju s SPIRIT Slovenija, javna agencija in Grozdom obrambne industrije Slovenije, g.i.z., s ciljem slovenskim gospodarskim subjektom predstaviti poslovno nišo, ki jo predstavljajo Nato razpisi ter jih vzpodbuditi k aktivni udeležbi na razpisih.