Skoči do osrednje vsebine

Dosežen dogovor Sveta EU o programu Obzorje Evropa

Ministri za raziskave so na sestanku Sveta za konkurenčnost dosegli dogovor o notranji proračunski razdelitvi programa Obzorje Evropa. Pogajanja o tem je omogočil julijski dogovor Evropskega Sveta o večletnem finančnem okviru 2021-2027, ki pa je proračun tega programa glede na prvotni predlog EK občutno zmanjšal.

Ministri za raziskave so se zato dogovorili, da se to zmanjšanje v enakem deležu porazdeli na vse notranje dele programa Obzorje Evropa, in se dogovorili za  dve izjemi. Proračun za t.i. ukrepe za širjenje udeležbe in krepitev sodelovalnih povezav med raziskovalci je bil že po dosedanjih dogovorih med EP in Svetom določen v deležu 3,3 % proračuna celotnega programa. Drugo izjemo pa so ministri uskladili za proračun ukrepov in sklada za spodbujanje mobilnosti raziskovalcev Marie Sklodowska Curie, kjer bo znižanje sredstev za 200 milijonov EUR manjše, kot je bilo prvotno načrtovano.

Slednje je podprla tudi Slovenija, ki je pri tem opozorila na podobno proračunsko podhranjenost tudi dela programa Obzorje Evropa namenjenega raziskovalnim infrastrukturam in krepitvi Evropskega raziskovalnega prostora (ERA). Današnji dogovor ministrov bo aktualnemu nemškemu predsedstvu omogočil nadaljevanje pogajanj z Evropskim parlamentom, pri katerih  bo Slovenija še naprej pozorna tudi na navedeni proračunski vidik, a hkrati še naprej ostala zavezana hitri poti do končnega dogovora, ki bi omogočila pričetek izvajanja programa Obzorje Evropa s 1. 1. 2021.

Poleg proračunskega vprašanja so ministri danes razpravljali tudi o pristopu Obzorja Evropa do mednarodnega sodelovanja. Strinjali so se, da mora program ostati široko odprt za sodelovanje tretjih držav, a mora hkrati omogočati tudi zaščito evropskih strateških interesov. Skladno s tem so podprli predlog klavzule, ki bi v izjemnih primerih omogočala izključitev pravnih oseb iz tretjih držav iz sodelovanja v programu. Slovenijo je na svetu ob odsotnosti ministrice prof. dr. Simone Kustec zastopala namestnica stalnega predstavnika pri EU Tamara Weingerl Požar.

Iskalnik