Skoči do osrednje vsebine

Danes je Evropska komisija objavila prvo letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji po novem mehanizmu za spremljanje vladavine prava v EU

Slovenija pozdravlja aktivnosti Evropske komisije za vzpostavitev mehanizma kot preventivnega orodja, katerega namen je krepitev skupnega razumevanja temeljnih vrednot, spodbujanje kulture vladavine prava in s tem krepitve spoštovanja tega načela v Evropski uniji kot celoti.

Letošnje poročilo se osredotoča na področja neodvisnosti pravosodja, okvira za boj proti korupciji, pluralnosti medijev ter institucionalnih in ustavnih zadev v posameznih državah članicah. Slovenija podpira oblikovanje mehanizma spremljanja vladavine prava in pripravo poročila že vse od začetnih idej. Verjamemo, da je vladavina prava temelj medsebojnega zaupanja med državami članicami in institucijami EU. Zato mora spremljanje vladavine prava potekati transparentno, ob uporabi enotnih, verodostojnih, zanesljivih in primerljivih virov. Zagotavljati mora poglobljeno in enako obravnavo ob ustreznem upoštevanju vseh relevantnih konkretnih okoliščin v državah članicah in institucijah EU.

Tako kot pri sami pripravi poročila bo Slovenija aktivno sodelovala tudi v postopku njegove nadaljnje obravnave. Gre za prvo takšno poročilo, ki je za Slovenijo razmeroma ugodno. Glede na nekatere kazalce javnega mnenja, na katera se poročilo sklicuje pričakujemo, da bo sprožilo živahne razprave tako v javnosti kot tudi v okviru institucij EU. Računamo, da bodo te razprave odprte, neselektivne in konstruktivne in da bodo prispevale k oblikovanju soglasja o realnem stanju vladavine prava v Sloveniji in v EU ter o potrebnih korakih za izboljšanje. To bi bilo izjemnega pomena v luči metodoloških izpopolnitev pri pripravi prihodnjih poročil Evropske komisije in pri krepitvi vladavine prava tako doma kot širom Evropske unije v naslednjih letih.