Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za nadgradnjo kanalizacijskega sistema v porečju Kolpe

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Kolpe – Občina Metlika«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, ki ga bo izvajala občina Metlika, znaša 952.000 evrov. Kohezijski sklad bo prispeval okvirno 336.000 evrov.

V okviru projekta bo nadgrajen obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda Občine Metlika, s čimer se bo stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje s 95,66 odstotka povečala na 99,32 odstotka.

Za doseganje 100 odstotkov opremljenosti je Občina Metlika sprejela akcijski načrt opremljanja aglomeracij z malimi čistilnimi napravami. Komunalne odpadne vode objektov na Cankarjevi cesti, ki še niso priključeni na sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode, se sedaj zbirajo v individualnih greznicah ali pa so odplake speljane v mešani kanalizacijski vod, ki teče direktno v potok. V romskem naselju Svržaki pa je zbiranje odpadne vode povsem neurejeno.

Z izgradnje nove infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda bo tako dosežen glavni cilj projekta zmanjšanje emisij v vode.