Skoči do osrednje vsebine

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij v znamenju slovenskega predsedovanja Strategiji EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Letošnji Teden sredozemske obale je ponudil pestro vsebino, povezano z razvojem na morju in kopnem ter aktualnim stanjem v Evropi po pandemiji. Čeprav so se prav zato mnoga srečanja odvila virtualno, so organizatorji Tedna dogodke že tradicionalno spremljali in vodili prav iz Izole.

dekorativna fotografija

Strateški partnerji Tedna sredozemske obale

1. in 22. septembra 2020 je potekala prva delavnica Evropske komisije na temo evropskega Zelenega dogovora v Evropi, katerega namen je vzpostaviti trajnostno gospodarstvo EU. Cilj Evropske komisije je zelo ambiciozen: okoljsko in podnebno nevtralna Evropa do leta 2050. Delavnico so organizirali člani tematske akcijske skupine za Kvaliteto okolja EUSAIR, JZP Izola, izvajalska struktura partnerja projekta EUSAIR Facility Point, Občina Izola, s podporo predstavnikov projekta INTERACT Evropske komisije, Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za okolje in prostor. Sodelovali so predstavniki vseh štirih makroregionalnih strategij: od Baltika prek Alp in Donave do Jadranskega in Jonskega morja.

Andreja Jerina, nacionalna koordinatorka za makroregionalne strategije, je dejala: »Imamo vse gradnike, da Zeleni dogovor postane resničnost.« Evropska komisija je namreč 18. septembra 2020 objavila razpis v vrednosti kar tisoč milijard evrov, ki bo omogočil razvoj zelene infrastrukture, biodiverzitete in morskega prostorskega načrtovanja. »Razpis je odlična odskočna deska za uresničitev projektov, ki smo jih razvili v sklopu stebra Kvaliteta okolja, saj vsi po vrsti prinašajo rešitve na kopnem in morju jadransko-jonske regije in sicer integrirano upravljanje kopnega in morja na primeru bivše obalne ceste, skupni protokol in oprema za ukrepanje v primeru nesreč na morju, povečanje zaščitenih območij na morju v sodelovanju z ribiči, izogibanje ljudi in velikih zveri pri prostorskem načrtovanju.« je povedal slovenski koordinator stebra Kvaliteta okolja, Mitja Bricelj.

Zakaj je prav razvoj zelene infrastrukture eden pomembnejših ciljev Evropske unije? Ker je osnova kakovosti bivanja ljudi in zagotavlja številne ekosistemske storitve ter temelje za biotsko raznovrstnost in preživetje človeka. Na konferenci pod vodstvom Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave so predstavili ranljivost Evrope pri preskrbi s hrano v času pandemije.

Da je za spremembe ključno sodelovanje, je pokazala tudi delavnica na temo okrevanja turizma. Na osnovi analize možnosti oživitve turizma po pandemiji s sodelovanjem so razpravljali predstavniki Evropske komisije, makroregionalni koordinatorji in strokovnjaki s področja turizma.

Teden se je zaključil z razpravo o Strategiji pametne specializacije, ki jo je organizirala Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Predstavniki makro-regij so si izmenjali informacije in najboljše prakse. Ta strategija je predpogoj za črpanje evropskih sredstev, zato je pomembno, da so strategije pametne specializacije usklajene, da lahko načrtujemo in izvajajo usklajene projekte.

Med dogodki »v živo« v slovenski Istri pa velja posebej izpostaviti Predstavitev pomorskega prostorskega načrta Slovenije, organiziranega s strani Ministrstva za okolje in prostor, ter terensko akcijo mladih na temo vode. Več informacij na spletni strani (EUSAIR).

Za morebitna vprašanja je na voljo Podporna točka za EUSAIR, JZP Izola, Sončno nabrežje 4, tel: 05 66 00 260, e mail: eusair@izola.si.