Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev Strategije pametne specializacije v okviru Tedna sredozemske obale in makroregionalih strategij 2020

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V okviru tokrat že 5. tradicionalnega Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2020 poteka dvodnevna delavnica na temo internacionalizacije kot pomembnega dela Strategij pametnih specializacij v državah Jadransko – Jonske makroregije.

Več ljudi stoji pred panojem z napisom EUSAIR

Predstavitev S3 v sklopu Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2020 | Avtor Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Nacionalni organi so predstavili posamezne Strategije pametnih specializacij in se v razpravi fokusirali na mednarodno komponento sodelovanja med posameznimi deležniki na državnem, regionalnem, lokalnem in podjetniškem nivoju, kot tudi med institucijami znanja, ki sodelujejo v procesih podjetniškega odkrivanja.

Na dvodnevni delavnici, ki je bila posvečena tudi prvemu stebru Jadransko – Jonske strategije – modri rasti, so bili predstavljeni posamezni projekti, ki že tečejo in prispevajo k modri rasti na Jadranu. S slovenske strani sta sodelovala dva projekta SRIP-a (Strateška razvojno inovacijska partnerstva) – Mreža za prehod v krožno gospodarstvo in Trajnostna pridelava hrane ter predstavnika Instituta Jozef Stefan in Kemijskega inštituta s predstavitvijo projektov PanoramaMed ter PlanetCare, ki oba prispevata tako k mednarodnem sodelovanju na področju pametnih specializacij, kot tudi pokrivata področje modre rasti na Jadranu.

Delavnice so se udeležili poleg vseh držav iz področja makroregije tudi predstavniki Evropske komisije – Generalnega direktorata za regionalni in urbani razvoj ter Generalnega direktorata za pomorske zadeve in ribištvo, kot tudi Skupnega raziskovalnega stičišča iz Sevilje, ki za Evropsko komisijo med ostalim spremlja izvajanje ter pripravo Strategij pametnih specializacij v državah in regijah EU.

Gre za prvo tako srečanje posvečeno sodelovanju na področju strategij pametne specializacije, udeleženci pa so se obvezali, da ne bo zadnje in bo preraslo v tradicionalni dogodek Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij.

Dogodek je organiziran v sodelovanju s podporno točko EUSAIR Facility Point, katerega vodilni partner v regiji je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Več nasmejanih ljudi sedi za mizo z rokami kvišku v ospredju računalniški zaslon

On-line srečanje predstavnikov Strategije pametne specializacije