Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Logar ob ustanovitvi Diplomatske akademije o viziji zunanje politike in samozavestni diplomaciji: Ostajamo zavezani močnejši, bolj povezani, učinkoviti in pregledni Uniji. EU in NATO sta za nas sidrišči političnega Zahoda.

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
Na ministrstvu za zunanje zadeve je prvič v samostojni Sloveniji začel delovati celovit koncept Diplomatske akademije, ki bo skrbela za izobraževanje bodočih slovenskih diplomatk in diplomatov ter nudila stalno usposabljanje že formiranim diplomatom. Ob začetku njenega delovanja je zunanji minister dr. Anže Logar izpostavil pomen poslanstva Diplomatske akademije za slovensko diplomacijo, ki mora "iti v korak s časom in se posodabljati". Slednje je zelo nazorno pokazala zadnja pandemijska kriza, v kateri je slovenska diplomacija z izrednim delom, zlasti na področju nudenja pomoči našim državljanom ter hitrega odzivanja in poročanja o ukrepih v drugih državah, izkazala svojo vztrajnost, prilagodljivost in trdno delo.
med predavanjem na diplomatski akademiji

Minister dr. Anže Logar | Avtor: Ministry of Foreign Affairs

1 / 3

Minister dr. Logar je v današnjem uvodnem predavanju predstavil pogled na delovanje slovenske diplomacije v času spremenjenega varnostnega okolja zaradi novih groženj in izzivov tako v Evropski uniji kot v svetu. Diplomatkam in diplomatom je minister predstavil zunanjepolitične usmeritve diplomacije pod novim vodstvom, ki mora s svojim delovanjem prispevati h krepitvi političnih, gospodarskih, prometnih, energetskih in drugih povezav z državami v soseščini in v Evropski uniji. Pri svojem delu bo diplomacija izhajala iz dveh sidrišč naše zunanje politike, ki v preteklosti nista bili najbolj v ospredju: EU in NATO.

Minister dr. Logar je posebej izpostavil, da potrebujemo bolj samozavestno zunanjo politiko, iz katere ne bo takoj razvidna naša predvidljivost in samoumevnost, ki nam je v preteklih letih povzročala veliko težav. Glede izpolnjevanja zavez v strateških dokumentih slovenske zunanje politike je minister izpostavil, da je "potrebno pustiti mostove odprte", zato je nujno sodelovanje s širšim krogom držav članic Evropske unije in tudi izven nje. Med prioritetami prihajajočega predsedovanja, ki so zaradi nedavne koronske krize pridobile na teži, je izpostavil odpornost proti vsem oblikam groženj, zlasti kibernetskih in hibridnih. Pri tem je minister ocenil, da bo drugo predsedovanje priložnost, da se Slovenija ponovno izkaže na mednarodnem odru, za kar po njegovem prepričanju potrebujemo tako samozavestno zunanjo politiko kot tudi samozavestno diplomacijo.

Diplomatska akademija, ki jo vodi dr. Andraž Zidar, bo temeljila na konceptu permanentnega diplomatskega izobraževanja odraslih, ki bo praktično in interaktivno. Prvenstveno bodo predavali izkušeni diplomati, predavanja in seminarji pa bodo namenjeni zaposlenim na zunanjem ministrstvu. Poudarek predavanj bo na obravnavi praktičnih primerov in izkušenj iz diplomatskega sveta ter prenosu teorije v prakso. Programi akademije temeljijo na štirih stebrih, ki vključujejo usposabljanje za diplomatski in višji diplomatski izpit, usposabljanje iz diplomatskih veščin ter predavanja o aktualnih globalnih temah in izzivih.

Diplomatska akademija prihaja v letu, ki je tudi za diplomacijo - temelječo na stisku rok in pogledu v oči - posebno leto. Pandemija je nakazala prednosti in slabosti komuniciranja preko avdio-video konferenc. Zagon delovanja Diplomatske akademije je zato v časih velikih sprememb na področju mednarodnih odnosov, novih tehnologij in groženj, kot so pandemije in podnebne spremembe, toliko bolj dragocen.