Skoči do osrednje vsebine

Svet za splošne zadeve o usklajevanju ukrepov na ravni EU za zajezitve pandemije COVID-19

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
Državni sekretar Gašper Dovžan se je danes, 22. septembra 2020, v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za splošne zadeve, ki je prvič po izbruhu pandemije covid-19 potekalo v fizični obliki. Člani Sveta so glavno pozornost namenili pripravi posebnega zasedanja Evropskega sveta 1. in 2. oktobra 2020 ter razpravi o usklajevanju ukrepov na ravni EU za zajezitev pandemije covida-19.
med razpravo

Michal Roth, nemški zvezni minister za evropske zadeve in državni sekretar Gašper Dovžan | Avtor: Svet EU

Ministri so v pripravah na posebni Evropski svet, ki bo zasedal konec tega tedna, obravnavali vprašanja notranjega trga, industrijske politike in digitalizacije. Državni sekretar Dovžan je pozdravil načrtovano razpravo voditeljev in osnutek sklepov glede gospodarskega okrevanja in poglabljanja enotnega trga. Izpostavil je pomen delovanja notranjega trga ob hkratnem zagotavljanju strateške avtonomije EU in zmanjševanja odvisnosti od tretjih držav. Ustrezno pozornost je treba nameniti malim in srednje velikim podjetjem, digitalni prenovi in umetni inteligenci. V kontekstu priprav na zunanjepolitično razpravo evropskih voditeljev so udeleženci Sveta za splošne zadeve izmenjali stališča glede odnosov EU s Turčijo in Kitajsko. Državni sekretar je pozval k spoštovanju suverenosti vseh držav članic EU ter izrazil solidarnost z Grčijo in Ciprom v zvezi z nedavnimi zaostritvami v Vzhodnem Sredozemlju. Pozdravil je tudi napovedan strateški razmislek o politiki EU do Kitajske. Prav tako se je zavzel za enoten odziv na dogajanje v Belorusiji, kjer bi se EU morala odločno postaviti v bran spoštovanja demokratičnih vrednot, človekovih pravic in vladavine prava.  

Svet je opravil razpravo o usklajevanju ukrepov držav članic v zvezi z zajezitvijo pandemije covid-19. Glede na to, da je sprejem zajezitvenih ukrepov v pristojnosti posameznih članic je državni sekretar Dovžan pozdravil prizadevanja nemškega predsedstva za sprejem Priporočila Sveta, ki bi omogočil bolj koordiniran pristop članic EU v prizadevanjih za omejitev širjenja virusa. Izpostavil je, da morajo biti ukrepi osredotočeni na varovanje javnega zdravja, hkrati pa v najmanjši možni meri ovirati delovanje notranjega trga in štirih svoboščin. Ne smemo opustiti ambicije, da EU iz krize izide močnejša, kot je bila pred njo.

Državni sekretar Dovžan je v nadaljevanju izrazil podporo prizadevanjem glavnega pogajalca EU Michela Barnierja, da bi Evropska unija v pogajanjih z Združenim kraljestvom dosegla uravnotežen dogovor, skladen z mandatom, ki ga je Komisiji podelil Svet. Poudaril je pomen nadaljnje enotnosti držav članic EU ter opozoril, da predlog zakona o notranjem trgu, ki ga je za svojo državo predlagala britanska vlada, pomeni resno kršitev obveznosti Združenega kraljestva, ki izhajajo iz Izstopnega sporazuma.

Ministri in državni sekretarji za evropske zadeve so se seznanili tudi s trenutnim stanjem na področju vladavine prava na Poljskem in Madžarskem ter s stanjem v pogajanjih z Evropskim parlamentom o Večletnem finančnem okviru 2021-2027 in Instrumentu za okrevanje. Seznanili so se tudi s Pismom o nameri Komisije o njenem delovnem programu za naslednje leto ter s prvim letnim poročilom o strateškem predvidevanju z naslovom "S strateškim predvidevanjem do odpornejše Evrope".

Dodatne informacije:

Spletišče Sveta za splošne zadeve