Skoči do osrednje vsebine

Neformalno zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve na ravni ministrov za trgovino

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, se je udeležil neformalnega zasedanja Sveta ministrov za trgovino, ki je potekal v Berlinu 21. septembra 2020.

Omizje na neformalnem zasedanju Sveta za trgovino. | Avtor: MGRT

Na zasedanju so ministri razpravljali o pregledu trgovinske politike, v zvezi s katerim je Evropska komisija začela posvetovanja v juniju 2020 in o novi strategiji trgovinske politike, katere cilj je med drugim tudi oživitev EU gospodarstva. Ključni vprašanji sta, kako lahko trgovinska politika prispeva k ekonomskemu okrevanju po pandemiji in kako lahko trgovinska politika prispeva k naslavljanju občutljivosti dobaviteljskih verig EU.

Minister Počivalšek je seznanil ministre o javnem posvetovanju z deležniki na temo bodoče trgovinske politike, ki ga je ministrstvo organiziralo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Ljubljani, 7. septembra letos. Poudaril je, da je »odprta, pravična in na pravilih ter trajnostnem razvoju temelječa trgovina z osrednjo vlogo Svetovne trgovinske organizacije eden od ključnih orodij za izhod iz krize« in nadaljeval »maksimiziranje profitov multinacionalk ne sme biti glavni cilj liberalizacije trga ter da je potrebno posvetiti posebno pozornost majhnim in srednje velikim podjetjem ter trajnostnemu razvoju« kot konkreten predlog je navedel uvedbo tako imenovanih socialnih in okoljskih certifikatov in podprl model odprte strateške avtonomije, s povečano vlogo varstva podatkov in digitalizacije.

Ministri so razpravljali tudi o situaciji v evropski jeklarski industriji, ki je primer energetsko intenzivne panoge. Poročilo o stanju sta podala podpredsednik Evropske komisije in v.d. komisarja za trgovino Valdis Dombrovskis ter komisar Tierry Breton. Ministri so razpravljali o presežnih kapacitetah, posledicah COVID-19, protekcionističnih ukrepih, izteku zaščitnih ukrepov sredi leta 2021, o razpravi v WTO, EU beli knjigi o subvencijah, okoljskih standardih. Poudarek je bil na ogljičnem davku in na vprašanjih, kako lahko industrijska politika prepreči ogljične izpuste ter istočasno ohrani temelje za uspešno preobrazbo v klimatsko nevtralno proizvodnjo. Minister Počivalšek je opozoril tudi na negativne učinke dodatnih 25% carinskih dajatev ZDA na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla in aluminija na slovenski izvoz v ZDA. V zvezi zaščitnimi ukrepi pa je minister Počivalšek poudaril pričakovanje, da mora «Evropska komisija pozorno spremljati situacijo na trgu jekla in da morajo biti bodo »ukrepi, kadar in kjer bodo potrebni, skladni s pravili WTO«. Poudaril je še, da »ukrepi ne smejo negativno vplivati na industrijo nižje v dobavni verigi«. 

Ministri so v okviru obravnavali tudi izbiro novega generalnega direktorja Svetovne trgovinske organizacije.

Dan pred zasedanjem, so ministri izmenjali poglede glede trgovinskih izzivov s predsednikom Odbora za mednarodno trgovino (INTA) Evropskega parlamenta.