Skoči do osrednje vsebine

Minister Počivalšek na neformalnem zasedanju Sveta za konkurenčnost

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministri EU pristojni za notranji trg, so se danes videokonferenčno sestali na neformalnem zasedanju Sveta za konkurenčnost in rast. Razprava je bila v luči krize osredotočena na relevantnost ukrepov, ki jih je Evropska komisija oblikovala v Marčnem svežnju, predvsem v Akcijskem načrtu za boljše izvrševanje in izvajanje pravil notranjega trga in Poročilu o ovirah.

Minister Počivalšek sodeluje na Svetu za konkurenčnost EU. | Avtor MGRT

Enotni trg predstavlja bistven element za konkurenčnost evropskega gospodarstva, pandemija COVID-19 pa mu je zadala skoraj usoden udarec. Tako je trenutno v ospredju razprava o ponovni vzpostavitvi njegovega boljšega delovanja, kriza pa nudi tudi možnost za bolj prepričljiv zagon prizadevanj za njegovo nadaljnjo poglabljanje in krepitev.

Razmislek o učinkovitem okrevanju in krepitvi delovanja notranjega trga je prvenstveno osredotočen na ohranjanje štirih svoboščin, na odstranjevanje ovir na trgu in preprečevanje oblikovanja novih. Pri tem morajo biti posebne pozornosti deležne začasne ovire, ki naj bi jih države članice vzpostavile zaradi pandemije, še vedno pa se moramo aktivno soočati z ovirami na področju storitev, za katere še nismo našli rešitve. Področje storitev namreč predstavlja tudi področje delovanja notranjega trga, kjer je zaznati največji neizkoriščeni potencial.

V marcu 2020 je Evropska komisija pripravila sveženj ukrepov, v okviru katerega sta z vidika notranjega trga osrednja dokumenta Poročilo o ovirah na enotnem trgu in Akcijski načrt za boljše izvajanje in izvrševanje pravil enotnega trga. Ministri EU so se na zasedanju strinjali, da sta dokumenta tudi v luči krize še vedno relevantna, med v njih zastavljenimi ukrepi pa so posebej izpostavili tudi vlogo Projektne skupine za nadzor nad izvrševanjem pravil notranjega trga (SMET). Skupina, v kateri države članice sodelujejo skupaj s predstavniki komisije, naj bi se v prihodnjih mesecih osredotočila na oblikovanje rešitev za odstranjevanje perečih ovir na trgu. S tem naj bi predstavljala pomemben element uspešnega okrevanja EU gospodarstva in krepitev notranjega trga EU.

Minister Zdravko Počivalšek je poudaril pomembnost vzpostavitve ustrezne sinergije med relevantnimi politikami notranjega trga, tj. industrijske in trgovinske politike, politike konkurence, enotnega trga, digitalizacije in tudi raziskav in inovacij. Poleg tega se je osredotočil tudi na politiko konkurence in potrebo po izboljšanju upravnih postopkov. »Pomembno je dosledno in učinkovito izvajanje EU pravil konkurence ter njihova krepitev. Naš cilj mora biti poštena in močna konkurenca na notranjem trgu in enaka pravila za podjetja iz tretjih držav. Prav tako je potrebno izboljšati delovanje enotne kontaktne točke v vseh državah članicah, ki deluje v okviru enotnega digitalnega portala, saj bomo le tako odpravili pomembne horizontalne ovire glede pomanjkanja informacij in kompleksnosti postopkov,« je povedal minister Počivalšek. »Prizadevati si moramo, da bodo pravila enotnega trga čim bolj upoštevana tudi izven meja EU, mednarodno, globalno,« je zaključil.  

Minister je izrazil tudi naklonjenost ideji komisarja za notranji trg Bretona, da je potreben razvoj mehanizma za krizno upravljanje na notranjem trgu. Prihodnje krize moramo namreč pričakati pripravljeni, tovrsten mehanizem pa bi nam omogočil boljšo odzivnost ter ohranitev bolj nemotenega delovanja notranjega trga ter s tem same EU.