Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 za obdobje 2020-2023 iz finančnih instrumentov

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o podpori za finančne instrumente za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 v obdobju 2020–2023. Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 65 milijonov evrov bo preko sklada skladov upravljala SID banka.

Finančni instrumenti v obliki dolžniškega financiranja bodo namenjeni omilitvi posledic ekonomske in javno-zdravstvene krize zaradi epidemije COVID-19 ter spodbujanju rasti, razvoja, investicijskih vlaganj in tekočega poslovanja ciljnih skupin, opredeljenih v naložbeni strategiji sklada skladov.

Sredstva se bodo uporabljala na področjih raziskav, razvoja in inovacij (v nadaljevanju: RRI) ter malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: MSP). Finančni instrumenti za RRI so namenjeni velikim podjetjem in MSP z namenom omilitve posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 ter ohranitvi in povečanju deleža inovacijsko aktivnih podjetij v okviru prednostnih področij Slovenske strategije pametne specializacije - S4. Nadalje so finančni instrumenti namenjeni omilitvi posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19, ohranitvi delovanja MSP, spodbujanju nastajanja in delovanja MSP, predvsem zagonskih podjetij, in za povečanje dodane vrednosti MSP.