Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za kanalizacijski sistem v porečju Sotle

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaška Slatina«. Za projekt v višini dobrih 2,3 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 900.000 evrov.

Projekt predvideva izgradnjo skoraj 2 kilometra sekundarne kanalizacije v naselju Prnek, razširitev čistilne naprave Rogaška Slatina z izgradnjo dodatnega bazena in ureditev sistema dehidracije.

Trenutno se zaradi mešanega kanalizacijskega sistema ob deževju del neočiščene odpadne vode preliva v reko Sotlo.

Predvidena razširitev obstoječe čistilne naprave z izgradnjo dodatnega bazena in sistema dehidracije bo pripomogla k revitalizaciji Vonarskega jezera in njegove okolice, ki je bilo pred leti izpraznjeno zaradi evtrofikacije jezera.