Skoči do osrednje vsebine

Osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030 v javni razpravi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi predhodnih posvetov in sodelovanja z deležniki pripravilo osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030. Namen dokumenta je postaviti usmeritve za nadaljnji razvoj slovenske industrije v obdobju 2021-2030 z vizijo, da slovenska industrija postane zelena, ustvarjalna in pametna.

Slovenska industrijska strategija bo z uravnoteženim spodbujanjem vseh treh komponent trajnostnega razvoja, to so družba, okolje in gospodarstvo, zagotavljala konkurenčnost gospodarstva in ustvarila pogoje za prestrukturiranje industrije v industrijo znanja in inovativnosti za nova in bolj kakovostna delovna mesta ter prehod v zeleno, ustvarjalno in pametno gospodarstvo.

Industrija s svojo izvozno usmerjenostjo in inovativnostjo predstavlja temelje blaginje in razvoja Slovenije ter je vitalni del njenega gospodarstva, zato ji je treba nameniti ustrezno pozornost. V ožjem smislu se industrija nanaša na proizvodno-predelovalne dejavnosti, ki v Sloveniji zaposlujejo nekaj več kot 201.000 ljudi v 19.671 podjetjih.

Slovenska predelovalna dejavnost je v letu 2019 skupno prispevala 23,2 % k dodani vrednosti gospodarstva, kar jo uvršča na tretje mesto v EU, za Irsko in Češko. Povprečje EU je 16,7 %.

Slovenska podjetja v predelovalni dejavnosti ustvarijo skoraj tretjino celotne prodaje in dve tretjini celotnega izvoza. Predelovalne dejavnosti so zaslužne za okoli 75 % vlaganj v raziskave in razvoj v poslovnem sektorju. Poleg tega je na industrijo vezanih več kot četrtina storitvenih dejavnosti. Meje med proizvodnjo in storitvami so postale zamegljene, interakcije med storitvami in proizvodnjo pa se v vseh panogah povečujejo. Zato pričujoča industrijska strategija zajema širši pogled na industrijo in vključuje tudi z njo povezane storitve.

Pripombe in predloge na osnutek Slovenske industrijske strategije lahko posredujete na e-naslov gp.mgrt@gov.si do vključno 16. oktobra 2020.

Osnutek dokumenta bo predstavljen na konferenci »Prihodnost industrije in internacionalizacije«, ki bo potekala v ponedeljek, 21.9.2020 na Brdu pri Kranju.