Skoči do osrednje vsebine

15. let globalnega načela odgovornosti zaščititi prebivalstvo pred grozodejstvi

Slovenija je, takrat že tudi kot članica EU, skupaj z vsemi ostalimi članicami OZN na 60. zasedanju Generalne skupščine OZN septembra leta 2005, soglasno sprejela in v Sklepni dokument Vrha OZN zapisala mednarodno načelo odgovornost zaščititi (Responsibility to Protect-R2P). Leta 2015 je bilo to načelo zapisano med prednostna področja zunanje politike RS v Deklaraciji RS in Strategiji zunanje politike RS. Slovenija podpira delovanje EU pri uveljavljanju načela odgovornosti zaščititi in delo posebnih svetovalcev Generalnega sekretarja OZN za odgovornost zaščititi in za preprečevanje genocida.

Odgovornost zaščititi pomeni, da ima vsaka država primarno odgovornost, da na svojem ozemlju ščiti prebivalstvo pred genocidom, vojnimi  hudodelstvi, etničnim čiščenjem in hudodelstvi zoper človečnost. Mednarodna skupnost ima odgovornost, da pri tem državam pomaga, da preko OZN uporabi primerna diplomatska, humanitarna in ostala miroljubna sredstva. Generalna skupščina OZN je izrazila pripravljenost sprejeti pravočasne in odločne kolektivne ukrepe prek Varnostnega sveta, v skladu z Ustanovno listino, vključno s VII. poglavjem, na podlagi vsakega posameznega primera ter, kadar je to primerno, v sodelovanju z ustreznimi regionalnimi organizacijami, če miroljubna sredstva ne bi zadostovala in državne oblasti očitno ne ščitijo svojega prebivalstva pred genocidom, vojnimi hudodelstvi, etničnim čiščenjem in hudodelstvi zoper človečnost.  

Uveljavljanje načela odgovornost zaščititi uživa podporo Slovenije vse od njegovega oblikovanja 2005, pri katerem je tudi dejavno sodelovala. Vlada Republike Slovenije je v Ministrstvu za zunanje zadeve imenovala nacionalno kontaktno točko za odgovornost zaščititi, ki sodeluje v okviru Globalne mreže nacionalnih kontaktnih točk za odgovornost zaščititi, kot v skupini EU kontaktnih točk za odgovornost zaščititi.

V Sloveniji  so bila  v preteklosti organizirana  aktivnosti ozaveščanja in akademskih razprav, med njimi  številna regionalna evropska srečanja nacionalnih kontaktnih točk  za odgovornost zaščititi ter v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani mednarodne interdisciplinarne znanstvene konference o odgovornosti zaščititi v teoriji in praksi.

Slovenija si prizadeva za učinkovito uveljavljanje tega načela v mednarodnem prostoru z namenom prispevati k miru, varnosti in stabilnosti v svetu, kjer so spoštovane temeljne človekove pravice. Slovenija podpira tudi pobudo, da članice Varnostnega sveta OZN ne uporabljajo veta v situacijah, ko je prebivalstvo ogroženo z dejanji, ki vodijo v množična grozodejstva: genocid, vojna hudodelstva, hudodelstva zoper človečnost in etnično čiščenje. 

Slovenija bo nadaljevala s prizadevanji, da spodbudi čim več držav k podpori preprečevanja  procesov, ki lahko vodijo do grozodejstev ter za učinkovito uresničevanje načela odgovornosti zaščititi ter bo še naprej spodbujala razpravo o odgovorni suverenosti, o preprečevanju množičnih hudodelstev ter o uresničitvi načela odgovornosti zaščititi v praksi.