Skoči do osrednje vsebine

Javni posvet o prenovljeni trgovinski politiki za močnejšo Evropo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Predstavništvo Evropske komisije sta 7. septembra organizirala javno posvetovanje o prenovljeni trgovinski politiki za močnejšo Evropo. Trgovinska politika Evropske unije ima ključno vlogo v celovitem odzivu gospodarske politike na krizo, zato jo je potrebno ustrezno oblikovati.

Omizje na posvetu o prenovljeni trgovinski politiki za močnejšo Evropo. | Avtor MGRT

Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič je povedal, da »je zunanja trgovina tudi orodje za širitev evropskih vrednot in standardov. Evropska komisija bo tako vztrajala, da vsak nov sklenjen trgovinski sporazum med drugim vsebuje posebno poglavje o trajnostnem razvoju.«

Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Simon Zajc, je opozoril na odvisnost in vpetost Slovenije v mednarodne trgovinske tokove in nadaljeval, da je "odprta, poštena, na pravilih temelječa in trajnostno naravnavana trgovina ključna gonilna sila za izhod iz krize."

Generalna direktorica za notranji trg, Karla Pinter, pa je poudarila pomen sodelovanja podjetij, državljanov, civilne družbe in drugih deležnikov, ki se soočajo z izvajanjem trgovinske politike v praksi, pri oblikovanju nove strategije trgovinske politike. Poudarila je tudi koncept odprte strateške neodvisnosti in ob tem izpostavila, da moramo "zgraditi bolj odporno in neodvisno gospodarstvo, a vseeno odprto in pripravljeno sodelovati s partnerji, ki igrajo pošteno igro.

V razpravi so poleg predstavnikov organizatorjev sodelovali tudi predstavniki nevladnega sektorja, akademije in gospodarstva ter poslušalci preko spleta. Razpravljavci so se strinjali, da mora biti trgovinska politika tesno povezana z ostalimi politikami EU in da mora vključevati evropske vrednote ter standarde. Biti mora trajnostno naravnana in igrati mora pomembno vlogo pri podnebnem prehodu. Preko sporazumov in drugih orodij naj omogoča prenos EU standardov v tretje države.  Ključna je zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev tudi za mala in srednje velika podjetja ter vzdržnost globalnih dobaviteljskih verig. Potrebujemo multilateralen, stabilen in predvidljiv okvir ter pravila za mednarodno ekonomsko upravljanje z učinkovito Svetovno trgovinsko organizacijo. Prispevke iz razprave in prispevke prejete na spletišče javnega posvetovanja bo Evropska komisija uporabila pri opredelitvi politične smeri trgovinske in naložbene politike EU v prihodnjih letih. Zelo aktivno vlogo pri tem bo imela Slovenija, ki si bo v času predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021 prizadevala za dejavno uresničevanje usmeritev, začrtanih v prenovljeni trgovinski strategiji.