Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za izmenjavo študentov iz socialno šibkejših okolij v tujini Univerze na Primorskem

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za program »Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019, Univerza na Primorskem«. Gre za zadnjo v nizu odločitev, preko katerih je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako študijsko leto posebej podpiralo mobilnost študentov na slovenskih univerzah.

Namen programov je izboljšati udeležbo slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini in s tem pridobivanje novih kompetenc za potrebe trga dela. Študenti poleg pridobivanja novih kompetenc in strokovnega znanja izboljšajo tudi znanje jezika, spoznajo delo v drugačnem okolju, se naučijo prilagajati, sodelovati in postati bolj samostojni ter samozavestni. Izkušnja v tujini naj bi izboljšala konkurenčnost študentov na trgu delovne sile po končanem študiju. Bolj kakovostno in mednarodno odprto visokošolsko izobraževanje bo preko bodočega delovanja visokošolskih diplomantov na trgu dela posredno vplivalo tudi na internacionalizacijo drugih sektorjev družbe.

Programi se izvajajo ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 preko programa Erasmus+.