Skoči do osrednje vsebine

Povabilo osnovnim in srednjim šolam k oddaji vlog za sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti v šolskem letu 2020/2021

Na ministrstvu že vrsto let podpiramo izvajanje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti v osnovnih in srednjih šolah. S to dejavnostjo bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2020/21. Rok za oddajo vloge je 31. januar 2021.

Dopolnilni pouk izvaja osnovna ali srednja šola, ki na ministrstvo naslovi vlogo za sofinanciranje dopolnilnega pouka. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport na podlagi vloge izda sklep, s katerim se določi sofinanciranje dopolnilnega pouka. Sredstva za sofinanciranje dopolnilnega pouka v posameznem šolskem letu se dodelijo v enkratnem znesku.

Šole vabimo, da v skladu s pogoji čim prej oziroma najkasneje do 31. januarja 2021 pošljete izpolnjene vloge na ministrstvo. Več informacij najdete v spodnjem dopisu.