Skoči do osrednje vsebine

Minister mag. Vizjak ob obisku Občine Šentjur z županom Diacijem tudi o novih možnostih črpanja evropskih sredstev, zlasti iz sklada za okrevanje

Minister za okolje in prostor (MOP) mag. Andrej Vizjak se je odzval povabilu župana Občine Šentjur Marka Diacija. Srečanje je bilo namenjeno pogovoru o nekaterih vprašanjih občine v pristojnosti MOP. »Ob tem sem župana seznanil tudi z novimi možnostmi črpanja evropskih sredstev, ki se ponujajo v naslednji finančni perspektivi, zlasti iz sklada za okrevanje, ki predstavlja odgovor na odpravo posledic epidemije na gospodarstvo, okolje in ne nazadnje tudi na življenje ljudi«, je uvodoma poudaril minister mag. Vizjak.

Projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda je občina prijavila na kohezijski projekt za to finančno perspektivo. »Osnovni cilj tega ukrepa, ki je tudi rezultat opomina Evropske unije, so nove priključitve na kanalizacijo in pa seveda tudi aglomeracije. Pri čemer občina obnavlja in izboljšuje obstoječi sistem, zato je tu še nekaj tehničnih neskladij med načrti in cilji. Verjamem, da bomo našli rešitve, zato smo se dogovorili še za en tehnični sestanek, na katerem bomo poskusili dokončno uskladiti ta projekt za to finančno perspektivo«, je povedal minister mag. Vizjak.

Projekt povezovalne ceste Dramlje - Šentjur, ki je tudi del vodovarstvenih ureditev, poteka skladno s pričakovanji, »z neko večletno dinamiko in pričakujem, da bomo kmalu prišli do rešitev. Potekajo aktivnosti za pridobivanje projektne dokumentacije.«

Minister mag. Vizjak in župan Diaci sta v pogovorih iskala tudi rešitve številnih plazovih v občini. »Pri tem sem župana seznanil, da smo z usklajevanjem rebalansa proračuna za letošnje leto našli dodatna sredstva tudi za sanacijo plazov.«

Minister mag. Vizjak je omenil tudi dva projekta občine, ki ju je Vlada RS umestila na seznam pomembnih investicij. »Prvi je navezovalna cesta Dramlje - Šentjur, drugi izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje – Štore – Šentjur za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti. Za vse te projekte bomo naredili vse, da bodo umeščeni v prostor in da se bo izvedba pričela kar se da hitro.«

Obisk Občine Šentjur