Skoči do osrednje vsebine

Učna pot ob Cerkniškem jezeru in renaturacija Stržena lep primer sinergij razvoja in ohranjanja narave

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je v Notranjskem regijskem parku udeležil otvoritve usmerjene tematske pešpoti Drvošec in si ogledal del obnove Stržena - glavnega vodotoka Cerkniškega jezera. Minister mag. Vizjak je ob tem poudaril, da je »skladno s poslanstvom Ministrstva za okolje in prostor (MOP) v tem mandatu, ko so naše aktivnosti usmerjene na eni strani v uravnotežen razvoj in hkrati v ohranjanje narave, ta projekt odličen primer takšnega sožitja.«

Projekt postavitve usmerjene tematske pešpoti Drvošec in renaturacija Stržena, glavnega vodotoka Cerkniškega jezera, se je izvedel v okviru projekta LIFE Stržen, ki ga sofinancira tudi MOP in Kras.Re.Vita (Evropska kohezijska shema). Projekt je plod sinergij strokovnih inštitucij, to so Notranjski regijski park v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom za ribištvo Slovenije in Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki se jim je danes minister mag. Vizjak tudi zahvalil, hkrati pa dal spodbudo za nadaljnje delo.

Izvedba poti pomembna zaradi približanja narave ljudem (spoznavanja in doživljanja) ter vključevanja naravnega parka na način trajnostne rabe v širše družbeno okolje (lokalno turistično gospodarstvo).

Minister je ogled zaključil z mislijo, naj »se pot Drvošec vriše v zemljevid dosedanjim in prihodnjim potem, ki sledijo smeri dobrobiti nas ljudi in narave oziroma življenja.«

Obisk Cerkniškega jezera