Skoči do osrednje vsebine

Prehod meje brez odreditve karantene

Prehod meje brez odreditve karantene ureja Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 112/20).

Omenjeni odlok zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 v prvem odstavku 9. člena določa, da se osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav iz četrtega odstavka 9. člena Odloka, ali prihaja iz teh držav, zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje 10 dni.

Nadalje 10. člen tega odloka v prvem odstavku navaja izjeme. Predlagamo, da vlagatelj preuči izjeme navedene v prvem odstavku 10. člena Odloka (npr. 1., 2. ali 3. točka - dnevni migranti, tedenski migranti, oseba v gospodarski dejavnosti) in oceni, če spada v katero od navedenih izjem.

Za razlago Odloka je sicer pristojno Ministrstvo za notranje zadeve. Za informacije o prehodu meje (ukrepih policije, omejitvi gibanja, mejni kontroli) se lahko v zvezi z Odlokom obrnete na www.policija.si ali tel. št. 01 514 70 01 ali info.koronavirus@policija.si; na Ministrstvo za zdravje ali NIJZ.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) v skladu z 8. točko prvega odstavka 10. člena Odloka na svojem delovnem področju lahko izda potrdilo vlagatelju oziroma podjetju za osebo, ki zagotavlja storitev in bi lahko, zaradi neizvajanja te storitve, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode. O izdaji potrdila za prehod meje ob upoštevanju vseh okoliščin in epidemiološke slike, neodvisno, od primera do primera odloča Komisija za izdajo potrdil za opravljanje nujnih storitev.

 Vlagatelj, ki posreduje vlogo za izdajo potrdila, mora:

  • konkretno obrazložiti in opredeliti potencialni nastanek družbene ali gospodarske škode, ki mu grozi,
  • navesti namen, opis ter kraj izvajanja storitve,
  • v vlogi navesti podatke izvajalca storitve (ime in priimek osebe, datum rojstva, stalni naslov, državljanstvo, št. osebnega dokumenta za prehod meje),
  • navesti datum začetka in datum zaključka izvajanja storitve oz. prestopa meje ob povratku.

Vloga mora vsebovati vse navedene podatke. Poseben obrazec za vlogo ne obstaja, posreduje se e-dopis ter morebitne priloge (npr. pogodba o izvedbi del ipd.) na naslov gp.mgrt@gov.si.

Potrdilo se izda izjemoma, odločitev je predvidoma sprejeta v roku treh/štirih delovnih dni po prejemu vloge. Podjetje prejme potrdilo za prehod meje ali pa obvestilo, da se potrdilo ne izda. Oseba, ki pridobi potrdilo, mora nato ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje (drugi odstavek 10. člena Odloka).

Za razlago in informacije v zvezi z 8. točko prvega odstavka 10. člena Odloka nas lahko pokličete na tel. 01 400 32 40.