Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za izgradnjo kanalizacije na območju občin Koper in Ankaran

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju občine Koper in občine Ankaran«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 15,8 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 7,3 milijona evrov.

V okviru projekta, ki ga bosta izvajali Mestna Občina Koper in Občina Ankaran, je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije v aglomeracijah Škofije, Hrvatini in Bertoki. Na tem področju se namreč fekalne odpadne vode v večini odvajajo v individualne male čistilne naprave ali lastne pretočne greznice, iz katerih ponikajo v zemljo oziroma se iztekajo v grape ali na nižje ležeča zemljišča.

Z izvedbo naložbe bodo navedene aglomeracije opremljene s kanalizacijskim sistemom, ki bo zaključen s čiščenjem odpadne vode na čistilni napravi. V okviru projekta bo več kot 1650 prebivalcev deležnih boljšega čiščenja odpadne vode.