Skoči do osrednje vsebine

Ministra mag. Vizjak in mag. Tonin podpisala sporazum sodelovanja med Slovensko vojsko in Agencijo RS za okolje z namenom večanja varnosti državljanov

 • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak in minister za obrambo mag. Matej Tonin sta podpisala sporazum med Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za okolje in prostor glede sodelovanja med Slovensko vojsko (SV) in Agencijo RS za okolje (ARSO) na področju: meteorološke, hidrološke, oceanografske in lavinske dejavnosti ter spremljanju in poučevanju naravnih nesreč.

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je ob podpisu poudaril, da je sporazum namenjen predvsem operativnemu sodelovanju strokovnjakov, povezovanju znanj in orodij ter izobraževanju s ciljem večanja varnosti državljanov. »Slovenija nima neomejeno resursov, zato je potrebno sodelovanje, kar pripomore k boljšim podatkom in posledično na varnost ter zdravo življenjsko okolje ljudi.«

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je ob podpisu sporazuma dejal, da je ta izraz dobrega sodelovanja med ministrstvoma za obrambo ter za okolje in prostor, obenem pa bo omogočil njegovo nadaljnjo krepitev. Kot je pojasnil mag. Tonin, sporazum sodelovanje širi tudi na območje akvatorija države. S sodelovanjem ministrstvi zagotavljata kakovostne podatke vsem, ki jih potrebujejo.

ARSO in SV namreč tesno sodelujeta pri izvajanju meteorološke, hidrološke, oceanografske in lavinske dejavnosti za potrebe obrambe države.

V praksi to pomeni, da:

 • meteorološka in lavinska opazovanja na naši najvišji meteorološki postaji skupaj opravljajo pripadniki SV in sodelavci ARSO;
 • je tesno tudi sodelovanje ARSO in SV pri zagotavljanju meteorološke podpore za načrtovanje in delovanje v zračnem prostoru Republike Slovenije.;
 • imata tako ARSO in SV skupno ekipo meteoroloških opazovalcev na Letališču Cerklje ob Krki,
 • obe instituciji prav tako sodelujeta pri pripravi posebnih vremenskih napovedi za letalstvo,
 • ARSO skrbi tudi za redno umerjanje meteorološke opreme, ki jo SV uporablja pri svoji dejavnosti ter za izobraževanje pripadnikov SV s področja meteorologije,
 • ARSO za SV pripravlja še številne dodatne meteorološke, hidrološke, oceanografske in lavinske informacije, ki omogočajo učinkovitejše in varnejše delovanje pripadnikov SV.

Osnova za sodelovanje med SV in ARSO je dogovor, ki sta ga na podlagi obsežnega preteklega sodelovanja leta 2003 sklenila Ministrstvo za obrambo in takratno Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Dogovor predvideva skupno načrtovanje, sodelovanje in razvoj na področju meteorologije za obrambne potrebe.

Za uresničevanje navedenega je bila s podpisom dogovora vzpostavljena medresorska delovna skupina, ki skrbi za letno načrtovanje in bdi nad izvajanjem sodelovanja med ARSO in SV. Rezultat dela medresorske skupine je tudi nov sporazum o operativnem sodelovanju.

Ministrstvi sta v preteklosti podpisala že več operativnih sporazumov o sodelovanju. Sporazum o operativnem sodelovanju med Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za okolje in prostor pri izvajanju meteorološke, hidrološke, oceanografske in lavinske dejavnosti ter spremljanju in proučevanju naravnih nesreč, ki sta ga danes podpisala ministra, je nadgradnja obstoječega sporazuma, kateremu veljavnost poteče konec meseca (29. 8. 2020).

Sporazum predvideva nadaljevanje že sedaj odličnega sodelovanja ARSO in SV na področju:

 • priprave splošnih informacij o vremenu, podnebju, strukturi snega in snežnih plazovih na območju Republike Slovenije;
 • izvajanje meteorološke podpore za načrtovanje in delovanje v zračnem prostoru Republike Slovenije;
 • pridobivanja podatkov o stanju okolja na ogroženih in prizadetih območjih zaradi naravnih nesreč na območju Republike Slovenije;
 • vzdrževanja in umerjanja meteorološke opreme Slovenske vojske, ki jo pri svojem delovanju uporablja SV;
 • priprave opozoril pred nevarnimi vremenskimi in vremensko pogojenimi dogodki na območju Republike Slovenije;
 • izobraževanja, usposabljanja in strokovne pomoči na področju meteorologije, hidrologije in oceanografije;

Novost novega sporazuma je širitev sodelovanja na področje izvajanja meteorološke in oceanografske podporo pri načrtovanju in delovanju SV v akvatoriju Republike Slovenije. Pri tem bosta ARSO in SV sodelovala predvsem pri zagotavljanju kakovostnih oceanografskih meritev na območju slovenskega morja ter pripravi posebnih pomorskih biltenov ter drugih informacij o trenutnem in prihodnjem vremenu na morju ter fizikalnih in kemijskih lastnostih morja.

Podpis posebnega sporazuma o sodelovanju med ARSO in SV pri zagotavljanju podpore za potrebe obrambe države predvideva tudi 16. člen Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi.

Podpis sporazuma med ARSO in SV