Skoči do osrednje vsebine

Poziv za izkaz interesa za štiri bodoče članice ali člane upravnega odbora Evropskega inštituta za inovacije in tehnologije (EIT)

Evropski inštitut za inovacije in tehnologije (EIT) je objavil poziv za izraz interesa za največ štiri (4) bodoče članice ali člane upravnega odbora. S pozivom EIT naslavlja vodilne evropske akademike, raziskovalce, inovatorje ali podjetnike k sodelovanju v upravnem odboru in njihovemu prispevku pri okrevanju Evrope s pomočjo inovacij. Rok za najavo interesa posameznic in posameznikov (Expression of Interest) je 30. 9. 2020.

Logotip Evropskega inštituta za inovacije in tehnologije (EIT)

Logotip Evropskega inštituta za inovacije in tehnologije (EIT) | Avtor EIT

Upravni odbor EIT sestavlja 12 članic in članov, uveljavljenih na področjih znanosti, raziskav, inovacij in/ali gospodarstva. Imenovani so s strani Evropske komisije za mandatno dobo štirih let, brez možnosti ponovitve. Upravni odbor je neodvisen odločevalski organ, ki strateško usmerja in vodi delo EIT. Članice in člani upravnega odbora so neodvisni strokovnjaki, ki delo opravljajo v osebnem svojstvu in v javnem interesu ter sodelujejo pri izboru, določanju in evalvaciji skupnosti znanja in inovacij oziroma t.i. KIC-ov (Knowledge and Innovation Communities). Članstvo v upravnem odboru ni opredeljeno po nacionalnem merilu, a je članica upravnega odbora že leta 2012 postala slovenska raziskovalka, dr. Jana Kolar (zaključek mandata v letu 2018), v aktualni sestavi pa kot članica sodeluje dr. Romana Jordan (mandat 2018 - 2022). 

Po zaključku roka za najavo interesa, ki poteče 30. 9. 2020, bo posebna usmerjevalna komisija (Steering Committee) pregledala in ocenila kandidatke in kandidate ter najbolje ocenjene povabila na razgovor. Na takšni podlagi bo usmerjevalna komisija oblikoval ožji seznam predlaganih kandidatk in kandidatov, ki ga bo preučil in potrdil še aktualni upravni odbor ter ga posredoval Evropski komisiji. Končno odločitev bo Evropska komisija sprejela v letu 2021. Pri imenovanju novih članic in članov upravnega odbora EIT bo Evropska komisija upoštevala razmerja med zastopanostjo visokega šolstva, znanosti, inovacij in gospodarstva ter geografsko in spolno strukturo članic in članov bodočega upravnega odbora. 

Dodatne informacije glede postopka prijave in izbire kandidatk in kandidatov so na voljo na spletni strani EIT

Za namene navedenega poziva usmerjevalno komisijo sestavljajo članice in člani upravnega odbora (Agnès Paillard, Romana Jordan in Nektarios Tavernarakis) ter predstavnica Evropske komisije v vlogi opazovalke.