Skoči do osrednje vsebine

Slovenski znanstveniki del svetovne elite na področju nevtronskega sipanja

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Slovenija je v marsičem edinstvena. Vse bolj prepoznavna postaja tudi na svetovnem znanstvenem zemljevidu, kamor so slovenski znanstvenice in znanstveniki vse močneje vpeti.

Stavba Inštituta Max von Laue - Paul Langevin | Avtor: :ILL

Slovenski raziskovalci, ki delujejo na področju raziskav nevtronskega sipanja, so pred kratkim dobili priložnost, da se še tesneje povežejo z mednarodnimi kolegi, in sicer v okviru Inštituta Max von Laue - Paul Langevin.

Inštitut razpolaga z izjemno raziskovalno infrastrukturo. Ministrstvo za izobraževanje je sodelovanje z ILL že leta 2011 umestila na prednostni seznam mednarodnih projektov, junija 2020 pa je vlada sodelovanju z inštitutom tudi uradno prižgala zeleno luč.

Raziskovalna delavnica inštituta za nevtronsko sipanje

Inštitut razpolaga z izjemno raziskovalno infrastrukturo. | Avtor: : ILL, Briq_ecliptique

O inštitutu Max von Laue - Paul Langevin (ILL)

Francoski Inštitut Max von Laue - Paul Langevin (ILL) v Grenoblu je vodilni mednarodni raziskovalni center za nevtronsko sipanje. Razpolaga z jedrskim reaktorjem z visoko produkcijo nevtronov, ki napaja okoli 40 najsodobnejših raziskovalnih instrumentov, ki se nenehno razvijajo in nadgrajujejo. Kot podporni znanstveni inštitut daje ILL svoje raziskovalne zmogljivosti vključno z vso strokovno in tehnično pomočjo na voljo gostujočim znanstvenikom. Tako ga vsako leto obišče približno 1400 raziskovalcev iz več kot 40 držav in izvede 640 eksperimentov, ki jih predhodno izbere recenzijska znanstvena komisija.

ILL deluje od leta 1973 in je v enakih lastniških deležih v lasti ustanovnih držav Francije, Nemčije in Velike Britanije, poleg teh pa z njim sodeluje še več držav: Avstrija, Belgija, Švica, Češka, Danska, Španija, Italija, Poljska, Švedska in Slovaška. Inštitut se ponaša z večjim številom znanstvenih objav v revijah z visokim faktorjem vpliva med vsemi sorodnimi svetovnimi inštitucijami za nevtronsko sipanje.


Raziskave z nevtroni predstavljajo nepogrešljiv komplementarni pristop k drugim eksperimentalnim metodam, kot so rentgenska difrakcija, vibracijske in NMR spektroskopije, elektronska mikroskopija idr. Pogosto igrajo ključno vlogo pri modernih raziskavah v kemiji ter fiziki (nano)materialov kot tudi v vedah o življenju (biokemiji, biofiziki ter biologiji).

Avtor: ILL,Laurent Thion_ecliptique

Vloga koordinatorja zaupana Kemijskemu inštitutu

Slovenja je bila sicer že ves čas v stiku in deloma že vključena v dejavnosti ILL preko skupine raziskovalcev na Kemijskem inštitutu, ki ostaja partner in prevzema vlogo koordinacije slovenskih znanstvenikov na področju raziskav nevtronskega sipanja.

Vključitev v ILL je pomembna tudi za področje izobraževanja in posredno tudi za gospodarstvo. Za izvajanje nacionalnih dejavnosti v okviru projekta ILL je predviden letni strošek v višini do 250.000 EUR evrov.