Skoči do osrednje vsebine

Slovenija na prvem mestu med EUREKA projekti

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Z zaključkom letošnjega javnega razpisa se končuje uspešno obdobje izvajanja programa EUREKA s sredstvi strukturnih skladov, kar je Sloveniji uspelo kot eni prvih EUREKA držav. Slovenija je v tokratnem roku za potrjevanje, po številu potrjenih projektov, zasedla prvo mesto, pred Veliko Britanijo, ki je potrdila polovico manj (7) projektov, sledili pa sta ji Kanada in Madžarska, vsaka s po štirimi projekti. Za ta uspeh je naša država prejela tudi posebno pohvalo EUREKA Sekretariata.

Cilj vključevanja v mednarodne EUREKA projekte je podjetjem omogočiti pogoje, v obliki subvencije za raziskovalno-razvojne aktivnosti, da lahko ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru. V okviru razpisa je sofinanciranje prejelo 15 slovenskih prijaviteljev za 14 projektov v višini 4,3 milijonov evrov, od skupno 50 vlog v višini skoraj 40 milijonov evrov. Uspešnost naših podjetij je bila 30-odstotna

»Pohvalno prvo mesto dokazuje pravo usmerjenost in vizionarstvo naših podjetij. Razvoj in vlaganja v tehnologije, ki nas postavljajo v koncept odporne, digitalne in zelene Evrope, je vizionarski cilj, ki bo kreiral našo prihodnost. Veseli me, da naša podjetja sledijo evropskim trendom in smernicam, predvsem pa, da so s predložitvijo svojih projektov pokazala zaupanje v uspešnost programa EUREKA«, je dejal minister Zdravko Počivalšek

Nova Evropa bo Odporna – Digitalna – Zelena

Usmeritve Evrope za načrtovanje nove perspektive gredo v smeri vlaganj v odpornost, digitalizacijo in zelene tehnologije, čemur naša podjetja sledijo že sedaj. Polovica jih je namreč usmerjena v zelene tehnologije in izboljšave, ki bodo prispevale k zmanjšanju rabe energije, odpadkov, onesnaževanja in izboljšanju kvalitete življenja vseh nas. Kar 85 odstotkov projektov uvaja tudi produktno ali procesno digitalizacijo, s katero bodo obstoječemu ustroju zagotovili premik k avtomatizaciji in modernizaciji, tretjina projektov pa bo s svojimi rešitvami pozitivno vplivala na razvoj določenih področij v medicini

Vzhodna Slovenija povečuje razvojne kapacitet

Razpisana sredstva so bila tako v vzhodni kot tudi zahodni kohezijski regiji skoraj v celoti porabljena. Iz vzhodne kohezijske regije bo sofinanciranih devet projektov v znesku 2,7 milijonov evrov, iz zahodne kohezijske regije pa šest projektov v višini 1,6 milijonov evrov. Sofinanciranje posameznega projekta iz vzhodne regije v povprečju znaša okoli 300.000 evrov, iz zahodne regije pa okvirno 270.000 evrov

Pozitiven rezultat je proces usklajevanja in sodelovanja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot nosilcem programa EUREKA,  agencijo SPIRIT, ki je izvajala prvi razpis, in Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. »Povezovalni duh vseh treh institucij je botroval končnemu uspehu, ki je v luči medresorskega sodelovanja in doseganja skupnih ciljev izredno pomemben«, dodaja minister Zdravko Počivalšek.