Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za Zasavski podjetniški inkubator

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Zasavski podjetniški inkubator«. Za projekt v višini dobrih 2 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 1,2 milijona evrov.

Namen naložbe je ureditev ustrezne infrastrukture na območju ekonomsko poslovne cone in tako zagotoviti kvaliteten prostor za zagon novih visokotehnoloških podjetij, učenje in raziskovanje, druženje, deljenje znanja in izkušenj.

Naložba zajema nakup poslovnih prostorov in nezazidanih zemljišč, rušenje obstoječe stavbe in izgradnjo poslovnih prostorov, nakup in vzdrževanje potrebne opreme za delovanje in funkcionalnost inkubatorja, storitve zunanjih izvajalcev ter izdelavo potrebne dokumentacije.