Skoči do osrednje vsebine

Minister mag. Andrej Vizjak od predaji rekonstruiranega mostu Suhorje čez reko Reko: »Gre za pomemben simbolni dogodek povezovanja«.

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je ob predaji mostu uvodoma poudaril, da bodo rekonstrukcije zaradi poplav, katere sanacije smo priča danes, žal postale naša stalnica. »Podnebne spremembe in posledice le-teh, so vedno pogostejši in tudi intenzivnejši. To je naš izziv, kako naprej.« Ob tem se je navezal nedavno srečanje voditeljev EU, ko je bil sprejet pomemben finančni dogovor, »ki za Slovenijo pomeni 6,6, mrd EUR nepovratnih sredstev in preostalih kreditov, skupaj 10,5 mrd EUR, kar je je enormni znesek. Zdaj na nivoju države porabimo 200 do 300 mio EUR letno iz evropskih fondov.«

Otvoritev mostu Suhorje čez reko Reko | Avtor Simon Avsec

Dogovor med drugim poudarja zeleno okrevanje, zeleno tranzicijo in digitalno transformacijo. Ključne usmeritve za  financiranje vseh prihodnjih EU projektov je Evropski zeleni dogovor (EZD) oz  strategija za rast EU, ki je tudi načrt za spopadanje s podnebnimi in okoljskimi izzivi, načrt za vzpostavitev trajnostnega krožnega gospodarstva EU. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo skladno z evropskimi usmeritvami ter nacionalnimi prioritetami pripravilo nabor projektov, ki bodo usmerjeni zlasti v spoprijemanje s podnebnimi spremembami in prilagajanjem nanje (vodooskrba, varstvo pred visokimi vodami, ravnanje z odpadno vodo), kot tudi projekte v smeri ničelnega onesnaževanja in krožnega gospodarstva (ravnanje z odpadki, samozadostnost na področju ravnanja z odpadki (termična obdelava,…).

MOP si  bo prizadeval, da bo razpoložljiva evropska sredstva izkoristil v največji možni meri. Ob tem je minister mag. Vizjak poudaril, da smo v »Sloveniji pred leti zapisali v Ustavo RS pravico do pitne vode, kar ni mrtva črka na papirju, želimo namreč, da ima sleherni državljan RS dostop do zdrave pitne vode in to na neprofitni osnovi. Predaja mostu uporabi gre po besedah ministra za »pomemben simbolni dogodek povezovanja, združevanja in neke priložnosti, da spregovorimo o priložnostih za prihodnje.« Ob koncu je minister zaželel, da bi most čim bolje služil svojemu namenu in zaželel srečo.