Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je urbanistični natečaj - Urbanizem Roška

Zavedajoč se pomena kakovostnih pogojev za izvajanje izobraževalnega procesa smo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor pristopili k pripravi odprtega, projektnega urbanističnega natečaja, s katerim želimo pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za urbanistično zasnovo območja med Poljansko in Roško cesto, Strupijevim nabrežjem in Mesarsko cesto, t.i. "Urbanizem Roška".

Natečajno območje

Urbanistični natečaj je bil objavljen 28. julija na Portalu javnih naročil in na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor.

S projektom nameravamo na območju Roške rešiti prostorsko problematiko Univerze v Ljubljani Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO), Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (SŠOF), zgraditi študentski dom Študentskega doma Ljubljana (ŠDL) in urediti športno dvorano ter zunanja športna igrišča za potrebe Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana in Srednje ekonomske šole Ljubljana.

Urbanistični natečaj "Urbanizem Roška" bo odprt do 8. 10. 2020. Za najboljše urbanistične rešitve je predviden nagradni sklad, ki znaša 16 tisoč evrov za prvo nagrado, 12.800 evrov za drugo nagrado in 9.600 evrov za tretjo nagrado. Predvidena so tudi tri priznanja po 4.800 evrov.