Skoči do osrednje vsebine

Akcije nadzora za preprečevanje malomarnega ravnanja s sanitarnimi odpadki, z namenom preprečitve širjenja virusa COVID 19 in drugih bolezni

Ljubljana, 28.07.2020 Predstavniki Inšpekcije za okolje Finančne uprave in Policije so julija nadaljevali naključne akcije nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov. Poudarek nadzorov je bil na področju preprečevanja okoljske kriminalitete, neposredno povezane z epidemijo COVID-19 oziroma na preprečevanju nezakonitega ravnanja in prevoza s sanitarnimi odpadki. Način zbiranja, prevažanja, obdelave in na koncu odstranitve sanitarnih odpadkov je ključnega pomena za omejevanje širjenja epidemije.

Nadzori se izvajajo v okviru IMPEL projekta SWEAP (Shipments of Waste Enforcement Actions Project) in mednarodne operacije RETROVIRUS, ki jo koordinira EUROPOL v sodelovanju z mrežo EnviCrimeNet. Namen operacije RETROVIRUS je preprečevanje »neustreznega«/nezakonitega zbiranja, transporta, upravljanja in ravnanja s sanitarnimi odpadki (v nasprotju z mednarodno, EU in nacionalno zakonodajo in mednarodnimi konvencijami) iz naslova aktivnosti, ki potekajo zoper preprečevanje širjenja in zdravljenja epidemije COVID 19.

 

Cilji operacije so preprečevanje malomarnega ravnanja s sanitarnimi odpadki, z namenom preprečitve širjenja virusa COVID 19 in drugih bolezni; preventivno obveščanje javnosti o poteku aktivnosti prek komuniciranja v množičnih in socialnih medijih; izboljšanje komunikacije, podpore in enotnega pristopa vseh sodelujočih agencij EU in sodelujočih držav; izvedba načrta operacije, ki vključuje predvsem preventivne, pa tudi operativne dejavnosti in izboljšati ozaveščenost javnosti o okoljski kriminaliteti na splošno, pa tudi o njenem vplivu na zdravje ljudi.

 

Nadzori so se izvajali na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Fernetiči, počivališčih Dolinsko in Barje ter na AC kontrolni točki Log – Brezovica.

 

V okviru nadzorov je bilo opravljenih 46 nadzorov nad pošiljkami odpadkov preko meja, ugotovljene so bile štiri kršitve in sicer ena nezakonita pošiljka odpadkov, ena kršitev nepravilno oziroma nepopolno izpolnjenega Dokumenta iz Priloge VII Uredbe 1013/2006, v dveh primerih pa prevozno sredstvo ni bilo označeno s predpisano tablo »A«. Za te kršitve so predstavniki FURS izrekli plačilne naloge.

 

Na mejnem prehodu Fernetiči je bila odkrita nezakonita pošiljka odpadkov, poslana iz Slovenije v Italijo, ker je šlo za neustrezno klasifikacijo odpadka (kovine, pomešane z nečistočami, kot je zemljina, guma, plastika) in posledično nepravilno uporabo postopka za čezmejno pošiljanje odpadkov. Pošiljka je bila vrnjena na mesto nakladanja, kjer se bo nadaljeval inšpekcijski postopek.

 

Med nadzori so bile najpogosteje pregledane pošiljke odpadnih (ne)kovin, odpadnega papirja in odpadne plastike, poleg teh vrst odpadkov pa so nadzorni organi kontrolirali tudi iz odpadkov pripravljeno gorivo (RDF), papirniški mulj, odpadno električno in elektronsko opremo,  odpadne gume, odpadni les in kompost.

 

Poleg čezmejnih pošiljk odpadkov so predstavniki Policije in FURS izvajali nadzor tudi po ostalih področjih iz pristojnosti obeh služb.