Skoči do osrednje vsebine

Regijsko spletno posvetovanje za pripravo UNESCO Priporočila o etiki umetne inteligence

Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO – IRCAI, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z UNESCO so v ponedeljek, 27. julija, pripravili spletni posvet za evropsko regijo (skupina II) za pripravo UNESCO priporočila o etiki umetne inteligence.

Posvet je skupaj s predstavniki UNESCO otvorila ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec, ki je poudarila pomen umetne inteligence kot ene ključnih in izjemno strateških tehnologij 21. stoletja.

Prispeva lahko k razvoju številnih sektorjev, med drugimi tudi izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij. »Slovenija ima dolgo zgodovino raziskav na področju umetne inteligence, ki sega že v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Na tem področju imamo več kot 300 raziskovalcev, kar Slovenijo postavlja v svetovno ospredje glede na število prebivalcev. Slovenske raziskovalne institucije in vse štiri osrednje univerze imajo pomembne povezave s svetovnimi centri s področja umetne inteligence in so aktivno vpletene v dejavnosti številnih tovrstnih mednarodnih skupnosti,« je dejala ministrica.


Regijski posvet se bo na spletu odvijal med 27. in 29. julijem, na njem pa bo sodelovalo več kot 70 strokovnjakov s področja umetne inteligence in etike. UNESCO je k nominaciji strokovnjakov povabil vlade 24 držav, in sicer: Albanijo, Armenijo, Azerbajdžan, Belorusijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Estonijo, Gruzijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Črno goro, Severno Makedonijo, Poljsko, Republiko Moldavijo, Romunijo, Rusko federacijo, Srbijo, Slovaško, Slovenijo in Ukrajino.


Strokovnjaki izhajajo iz različnih interesnih skupin, vključno z akademiki, znanstveno in tehnično skupnostjo, civilno družbo, zasebnim sektorjem, vladnimi predstavniki in širšo javnostjo. Na posvetu bodo razpravljali o osnutku priporočila, ki ga je na podlagi odločitve, sprejete na 40. zasedanju generalne konference UNESCO novembra 2019, sestavila delovna skupina 24 mednarodnih strokovnjakov.

Izsledki regionalnih posvetov bodo prispevali k zagotavljanju enakopravne zastopanosti regionalnih in kulturnih raznolikosti. Končno UNESCO Priporočilo o etiki umetne inteligence pa bo opredelilo skupne vrednote in načela ter konkretne ukrepe politike na tem področju.