Skoči do osrednje vsebine

Predlog Zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti v javni razpravi

Zakon o nadzoru vesoljskih dejavnosti, s katerim bodo v nacionalno zakonodajo vključene določbe mednarodne konvencije o vesolju, določa pogoje za izdajo dovoljenja za izvajanje vesoljske dejavnosti, ureja registracijo vesoljskih objektov, določa organe za izdajo dovoljenja, registracijo in nadzor nad registriranimi vesoljskimi objekti in drugo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na podlagi pripomb oziroma predlogov, ki jih je prejelo s strani javnosti in resorjev, dopolnilo besedilo predloga Zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti.

Predlog Zakona o vesoljski dejavnosti je tako ponovno v javni razpravi. Morebitne pripombe oziroma predloge izboljšav lahko posredujete na elektronski naslov ministrstva: gp.mgrt@gov.si ali jih oddate na portalu e-Uprava do 7. avgusta 2020.

  • Osnutek Zakona o vesoljskih dejavnostih

    S predlaganim zakonom se v nacionalno zakonodajo vključuje določbe mednarodne konvencije o vesolju, določa pogoje za izdajo dovoljenja za izvajanje vesoljske dejavnosti, ureja registracijo vesoljskih objektov, določa organe za izdajo dovoljenja, registracijo in nadzor nad registriranimi vesoljskimi objekti in drugo.
    Dokumentacije | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo