Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za izgradnjo komunalne opreme v poslovni coni v Polzeli

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajala Občina Polzela, znaša dobrih 703.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 337.500 evrov.

Namen projekta je ureditev gospodarske javne infrastrukture na degradiranem območju poslovne cone Garant v Polzeli. Gre za ureditev prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki je potrebna za normalno delovanje poslovne cone.