Skoči do osrednje vsebine

Minister mag. Andrej Vizjak podpisal pogodbo o sofinanciranju rekonstrukcije in dozidave Vrtca in OŠ Simona Jenka

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal pogodbo o sofinanciranju operacije št. 2550-20-432001 Dozidava in rekonstrukcija objekta Vrtec in OŠ Simon Jenko – PŠ Center.

Minister mag. Andrej Vizjak podpisuje pogodbo | Avtor Luka Jesenšek

Mestna občina Kranj namerava sanirati degradirano območje z oživitvijo opuščenega objekta nekdanje srednje ekonomske šole, s programsko ustreznimi centralnimi dejavnostmi. Območje je na podlagi Meril in kriterijev za določitev degradiranih urbanih območij Fakultete za arhitekturo UL, degradirano v smislu socialne degradacije. Cilji v okviru projekta so celovita prenova vzhodnega opuščenega krila objekta na Komenski ulici 4, prenova fasade na zahodnem krilu objekta na Komenski ulici 2 ter ureditev zunanjih površin. V okviru projekta bo odpravljena socialna degradacija.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operacijo se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Skupna vrednost prispevka EU in Lastne udeležbe RS za to operacijo je skupaj največ  4.266.099,46 EUR. Prispevek EU v višini največ 3.412.879,56 EUR (80%).