Skoči do osrednje vsebine

Ljubljanski kriminalisti zaključili kriminalistično preiskavo podjetja z območja Moravč

Ljubljana, 22. julij 2020. Ljubljanski kriminalisti so po ovadbi Inšpektorata za okolje in prostor uvedli kriminalistično preiskavo podjetja z območja Moravč. V začetku julija 2020 so kriminalistično preiskavo zaključili z ugotovitvijo utemeljenega suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Zoper odgovorne osebe so podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

Predkazenski postopek so kriminalisti pričeli na podlagi kazenske ovadbe Inšpektorata RS za okolje in prostor in ga izvajali z usmerjanjem Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. V okviru kriminalistične preiskave so bile ugotovitve Inšpektorata RS za okolje in prostor podkrepljene z dodatno zbranimi obvestili. Kriminalisti so sume potrdili s pridobljeno listinsko dokumentacijo, opravljenimi razgovori idr. Ugotovili so da obstaja utemeljen sum, da so osumljeni od 2010 do sredine 2019, pri obratovanju naprave za predelavo odpadkov kršili določila Zakona o varstvu okolja, s tem, da so obratovali v nasprotju z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. Poleg nenevarnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem so zbirali tudi druge odpadke, za katere niso imeli okoljevarstvenega  dovoljenja. Vseh odpadkov, za katere so sicer imeli okoljevarstveno dovoljenje pa niso predelovali v skladu s tem dovoljenjem, temveč so nepredelane odpadke in tudi druge odpadke, za katere sploh niso imeli dovoljenja, prevažali na območje, namenjeno za sanacijo rudniških odkopov, kjer so jih nepredelane vgrajevali.

Z navedenim so povzročili nevarnost in dejansko škodo pri kakovosti zraka, zemlje in nevarnost ter škodo živalim in rastlinam. To je bilo potrjeno tudi s poročilom Agencije RS za okolje in prostor, ki je bilo izdelano na podlagi vzorčenja in kemijskih analiz sanacijskega materiala, površinskih in podzemnih voda na območju odkopa, kjer deluje družba.

Zagrožena kazen, ki jo Kazenski zakonik predpisuje to kaznivo dejanje, je kazen zapora do 8 let.