Skoči do osrednje vsebine

Vpis v višje strokovno izobraževanje v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2020/2021

Izbirni postopek za vpis v višje strokovno izobraževanje v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2020/2021 je za vse prijavljene kandidate opravila Višješolska prijavna služba s sedežem na Šolskem centru Celje. Do 21. julija 2020 kandidati dobijo pisno obvestilo o izidu izbirnega postopka. Vsi podatki o tem so bili poslani tudi višjim strokovnim šolam. Sprejeti kandidati se morajo v prvi letnik vpisati do 21. avgusta 2020, o datumu vpisa jih bodo pisno obvestile višje strokovne šole.

Po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju, imajo v primeru omejitve vpisa, prednost pri vpisu v redni študij kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji. Prav tako se ne morejo vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju kandidati, ki so že bili tri leta vpisani v študijski program visokega šolstva.

Od vseh 2.582 prijavljenih kandidatov v prvem prijavnem roku jih je izpolnilo pogoje za vpis 2.183. Od teh je sprejetih 2.137 kandidatov (97,9 %), zavrnjenih pa 46 (2,1 %).

Letos je od 1.738 kandidatov za redni študij, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, sprejetih 1.692 ali 97,4 % (lani 97,4 %, predlani 96,1 %); od 445 kandidatov za izredni študij pa vsi kandidati. Letos je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa na treh šolah: Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana (program Medijska produkcija), Šolski center Ljubljana (program Mehatronika) in Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (program Velnes). Tako da je zavrnjenih 46 kandidatov. Lani so bile omejitve na petih šolah oziroma 5 programih, in je bilo zavrnjenih 53 kandidatov.

Prva želja za vpis se je uresničila 98,8 % kandidatom (lani 97,3 %, predlani 97,0 %), druga želja 1,2 % (lani 2,6 %, predlani 2,8 %) in tretja 0 % (lani 0,1 %, predlani 0,2 %).
Za redni študij je bilo s prvo željo sprejetih 99,0 % kandidatov (lani 97,4 %), z drugo 0,9 % (lani 2,5 %), s tretjo pa 0,1 % (lani 0,1 %); za izredni študij pa s prvo željo 98,0 % (lani 96,7 %), z drugo 2,0 % (lani 3,3 %), s tretjo pa 0,0 % (lani 0,0 %).

Drugi prijavni rok
Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 21. avgusta 2020 na spletni strani Višješolske prijavne službe (www.vss-ce.com/VPS) in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

Kandidati za vpis se bodo lahko na prosta mesta prijavili od 24. do 31. avgusta 2020 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe (www.vss-ce.com/VPS), izpolnjen prijavni obrazec natisnejo s spletne strani, ga podpišejo ter pošljejo s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smejo samo eno prijavo, napišejo pa lahko tri študijske želje.