Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki jih prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, znaša 6,2 milijona evrov. Razpis je danes objavil Slovenski podjetniški sklad.

Police z lesom

Evropska sredstva za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave ter obdelave lesa in lesnih tvoriv ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije COVID-19 s krepitvijo naložb v posodobitev tehnološke opreme podjetij.

Javni razpis »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0«