Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za izmenjavo študentov iz socialno šibkejših okoljih v tujini

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitve o finančni podpori za štiri programe Mobilnosti študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019, in sicer za Univerzo v Mariboru, Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije in Almo Mater Evropaea - Evropski center. Skupna višina sredstev namenjenih za te programe je dobrih 159.000 evrov, Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov te vrednosti oziroma nekaj več kot 127.000 evrov. Gre za tri v nizu odločitev, prek katerih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako študijsko leto posebej podpira mobilnost študentov na slovenskih univerzah.

Namen programov je izboljšati udeležbo slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini in s tem pridobivanje novih kompetenc za potrebe trga dela. Študenti poleg pridobivanja novih kompetenc in strokovnega znanja izboljšajo tudi znanje jezika, spoznajo delo v drugačnem okolju, se naučijo prilagajati, sodelovati in postati bolj samostojni ter samozavestni. Izkušnja v tujini naj bi izboljšala konkurenčnost študentov na trgu delovne sile po končanem študiju. Bolj kakovostno in mednarodno odprto visokošolsko izobraževanje bo preko bodočega delovanja visokošolskih diplomantov na trgu dela posredno vplivalo tudi na internacionalizacijo drugih sektorjev družbe.

Podrobneje o posamezni odločitvi:

  • Za program »Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019, Univerza v Mariboru« v vrednosti 150.400 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 120.320 evrov.
  • Za program »Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin« v vrednosti 2.400 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 1.920 evrov.
  • Za program »Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019, Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije« v vrednosti 5.600 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 4.480 evrov.
  • Za program »Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019, Alma Mater Evropaea - Evropski center« v vrednosti 1.000 evrov bo Evropski socialni sklad prispeval 800 evrov.

Programi se izvajajo ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 preko programa Erasmus+.