Skoči do osrednje vsebine

Minister Vizjak na Vrhu zelene energetike:«Stremeti moramo k temu, da smo energetsko neodvisni in samooskrbni«

Na Vrhu zelene energetike na Brdu pri Kranju je minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak svojo vlogo uvodoma orisal kot kreatorja »usode številnih panog pri razvoju in delovanju, ker so standardi, tako pri posegih v prostor, kot tudi pri delovanju vse bolj zahtevni.«

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak na Vrhu zelene energetike

1 / 2

V nagovoru je minister povedal, da je epidemija razgalila nekatere probleme evropske družbe. BDP na letni ravni upadel za 7 in še več procentov. Pričakovati je, da bosta naslednji dve leti izgubljeni. »To je hudo za ekonomijo in razgalja našo ranljivost. Epidemija je razgalila tudi problem, da smo precej odvisni od Evrope. Epidemija je razgalila problem, kako smo ranljivi pri ravnanju z odpadki, koliko smo odvisni od drugih, ko so se zaprle meje. Odpadki so se začeli kopičiti. To lahko apliciram tudi na področje energetike.«

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja dolgoročno strategijo razogljičenja, strategijo brezogljične družbe do leta 2050. »Pogosto slišim, kako moramo zapreti premogovnik Velenje in TEŠ, da bomo pohvaljeni, kako smo pridni in poslušni. Mislim, da moramo te odločitve zelo dobro pretehtati v smislu varne, zanesljive oskrbe z energijo ne nazadnje skozi prizmo in samooskrbne Republike Slovenije. Strokovnjaki z inštituta Jožef Stefan v študijah ugotavljajo, kako bo Slovenija nesamozadostna v prihodnosti. In to pomeni, da bomo ranljivi še naprej. Želim poudariti, da bo ta dolgoročna strategija, ki bo šla v javno obravnavo, nakazala smer, v katero bi Slovenija morala iti, ko govorimo tako o energetiki, gospodarstvu, kmetijstvu ter tudi na področju okolja.«

V tem kontekstu je minister podčrtal, da je uskladitev koncesijske pogodbe za srednjo Savo s sedanjim koncesionarjem in lokalnimi skupnostmi skorajda končana. Izrazil je tudi prepričanje, da cilja razogljičenja brez drugega bloka JE Krško ne moremo doseči, »zato bomo skozi to strategijo dali pomembno težo temu projektu.«

 Dotaknil se je tudi obdelave odpadkov. »Razen enega manjšega v Celju, v Sloveniji nimamo objektov za termično obdelavo odpadkov, niti klasičnih sežigalnic niti sodobnih objektov, ki govorijo o novejših tehnologijah. Tudi to nameravamo v obdobju nekaj let urediti. Postopke smo že začeli. Družbena sprejemljivost teh objektov je zelo pomembna in moram povedati, da so se občine že odzvale na naše pobude umeščanja teh objektov, ki so objekti proizvajanja toplotne in električne energije. Tudi zato je mesto tem objektom tam, kjer je po volji ljudem, ne pa nekje skrit, kjer nimaš ustrezne infrastrukture za odjem.«

Minister je nagovor zaključil z napovedjo, da nas »na področju energetike čaka izjemno zahtevno obdobje. Obdobje novih investicij in novih naložb, ker moramo našim zanamcem zapustiti približno tako kakovostno, zanesljivo in konkurenčno oskrbo, kot smo jo mi podedovali tudi od nekaterih tukaj prisotnih seniorjev slovenske energetike. Ne smemo se igrat z energetiko v prihodnje, moramo stremeti k temu, da smo energetsko neodvisni in samooskrbni.«