Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za izgradnjo manjkajoče kanalizacije v porečju zgornje Save

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitvi o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Radovljica«. Za projekt v višini skoraj 3,3 milijona evrov, ki ga bo izvajala občina Radovljica, bo Kohezijski sklad prispeval 1,5 milijona evrov.

Naložba vključuje izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Radovljica. V okviru projekta bo izgrajeno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 6.110 m, od tega 5.164 m gravitacijskega kanala in 946 m tlačnega kanala. Z izvedbo projekta bo priključenih 96,87 % celotne aglomeracije, s čimer bo zagotovljena večja priključenost na gospodarsko javno infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda.