Skoči do osrednje vsebine

Uveljavitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom

1. avgusta 2020 bo začel veljati Sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom, ki je bil podpisan 30. junija 2019 v Hanoju.

Od podpisa sporazuma do njegove uveljavitve je preteklo leto dni, saj je bilo v tem času potrebno zaključiti notranje postopke obeh strani. Svet EU je sporazum potrdil 30. marca, Nacionalna skupščina Vietnama pa 18. junija 2020.

Uveljavitev sporazuma bo prinesla odpravo skorajda vseh carin med pogodbenicama (nekaterih takoj, drugih v deset letnem prehodnem obdobju), sporazum pa bo evropskim podjetjem zagotovil tudi boljši dostop na vietnamski trg bančnih, pomorskih, transportnih in drugih storitev ter jim omogočil sodelovanje na javnih razpisih vietnamske vlade in večjih mest. Zagotovil bo ustrezno zaščito geografskih označb ter odpravil številne necarinske ovire, npr. v avtomobilskem sektorju.

Sporazum je hkrati tudi pomembno orodje za zagotavljanje trajnostnega razvoja, tako na področju okolja kot delavskih pravic. Vietnam se je s sporazumom zavezal k implementaciji Pariškega sporazuma in k ratifikaciji osmih temeljnih ILO konvencij.

Obseg slovenske trgovine z Vietnamom je relativno majhen (obseg blagovne menjave v letu 2019 je znašal 55,8 mio EUR), vendar pa je pričakovati, da bo sporazum bo ustvaril nove priložnosti za povečanje trgovinske menjave in investicij med državama.

Več informacij o sporazumu je na voljo na spletnih straneh Evropske komisije.

Več informacij o carinskih postopkih po uveljavitvi sporazuma pa bo še v tem mesecu objavljenih tudi na spletnih straneh Finančne uprave RS .

Hkrati s Sporazumom o prosti trgovini je bil 30. junija 2019 podpisan tudi Sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom. Ker gre v primeru slednjega za sporazum v t.i. deljeni pristojnosti, pa bo za njegovo uveljavitev potrebno najprej zaključiti tudi nacionalne ratifikacijske postopke v vseh državah članicah EU. Vietnam je zadevni sporazum že ratificiral.