Skoči do osrednje vsebine

1 milijarda evrov za velike inovacijske nizkoogljične projekte, ki so ključni za dosego podnebnih ciljev in ciljev konkurenčnosti Evropske unije

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Evropska komisija je v petek, 3. julija 2020, objavila prvi razpis Sklada za inovacije (Innovation Fund) za velike inovacijske nizkoogljične projekte. Sklad za inovacije je ključni ukrep Evropske unije za podporo inovacijam na področju nizkoogljičnih tehnologij in se financira iz t.i. prodaje emisijskih kuponov ter sodi med osrednje spodbujevalne inštrumente za doseganje širših ekonomskih obveznosti Evropske Unije v okviru Pariškega sporazuma in cilja postati podnebno nevtralna Evropa do 2050. Iz sklada za inovacije bodo v obdobju 2020–2030 razdelili približno deset milijard evrov, pridobljenih s prihodki od dražbe pravic do emisije iz sistema EU za trgovanje z emisijami.

V prvem razpisu je ena milijarda evrov namenjena za demonstracijo inovativnih nizkoogljičnih tehnologij na področjih energije iz obnovljivih virov, energetsko intenzivnih panog, shranjevanja energije ter zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljika. Dodatnih osem milijonov evrov je namenjenih za pomoč pri razvoju projektov. Rok za prijavo je 29. oktober 2020.

Razpis Sklada za inovacije  (v angleščini), z osnovnim dokumentom razpisa  in metodološkimi priročniki  (zlasti za izračun potenciala za preprečevanje emisij toplogrednih plinov  in za izračun relevantnih stroškov ).

Sklad za inovacije bo podprl demonstracije prebojnih nizkoogljičnih tehnologij na področjih energije iz obnovljivih virov, energetsko intenzivnih industrijskih panog, shranjevanja energije ter zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljika . Objavljen prvi razpis je namenjen samo velikim projektom s stroški (CAPEX) nad 7.500.000 EUR. Sklad za inovacije bo podprl do 60% dodatnih kapitalskih in operativnih stroškov, ki so posledica inovacij.

Razpis poteka v dveh fazah. Prva faza je prijava interesa, ko bodo prijave ocenjene na podlagi uspešnosti v smislu potenciala za preprečevanje emisij toplogrednih plinov, stopnje inovativnosti projektov v primerjavi s stanjem tehnike in zrelosti projekta. Za projekte, ki bodo izpolnjevali prvi dve merili in bo ocenjeno, da imajo potencial za izpolnitev vseh meril za izbiro, če bi se razvijali naprej, bo lahko dodeljena pomoč pri razvoju projektov. V drugi fazi (rok za prijavo je 23.6.2021) pa se bodo obravnavale popolne prijave, ko bodo projekte ponovno ocenili na podlagi dopolnjenih meril iz prve faze in dodatno na podlagi potenciala za obsežno uporabo ali ponovno izvajanje ali za poznejša zmanjšanja stroškov ter na podlagi učinkovitosti v smislu ustreznih stroškov projekta. Rezultate ocenjevanja prvega kroga naj bi se pričakovalo v prvem četrtletju leta 2021, končne rezultate razpisa pa je pričakovati v zadnjem četrtletju leta 2021.

V prihodnjih mesecih bo organiziranih še nekaj dogodkov Sklada za inovacije, in sicer webinar na temo prijave na razpis in pogostih vprašanj (14. julija letos), webinar na temo izračuna potenciala za preprečevanje emisij toplogrednih plinov in pogostih vprašanj (predvidoma septembra letos) ter Dan Sklada za inovacije s konferenco o financiranju čiste tehnologije (predvidoma septembra letos), ki bo tudi zadnja delavnica prve faze razpisa. V zadnji četrtini letošnjega leta ali v prvi četrtini prihodnjega je predvidena tudi objava razpisa za manjše projekte skupne vrednosti do 7.500.000 evrov. Razpis bo potekal v eni sami fazi, z istimi petimi merili kot razpis za večje vrednosti, vendar je verjetno, da bodo metodologije izračunov za merila poenostavljene.

Na straneh Sklada za inovacije so objavljena Pogosto zastavljena vprašanja (FAQs) in odgovore nanje, z namenom zagotoviti potencialnim prijaviteljem in drugim deležnikom relevantne informacije o procesu prijave na prvi razpis za zbiranje predlogov Sklada za inovacije. Gradivo pokriva več tem, kot so ključne značilnosti prvega razpisa, profil prijavitelja, postopki prijave in ocenjevanja, pomoč pri razvoju projektov (PDA), dodelitev in izplačilo sredstev, izmenjava znanja, izvajanje Sklada za inovacije in državna pomoč, sofinanciranje in sinergije.

 

Predstavitve razpisa

Več informacij o Skladu za inovacije (v angleščini)