Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev osnutka Pomorskega prostorskega načrta

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je skupaj z izbranimi zunanjimi izvajalci pripravilo delovni osnutek Pomorskega prostorskega načrta Slovenije in izhodišča za pripadajoče okoljsko poročilo. Oba dokumenta sta bila predstavljena ključnim deležnikom urejanja prostora z državne in lokalne ravni. Namen dogodka je bila vsebinska razprava glede odprtih vprašanj, ki jih želi MOP rešiti pred javno razpravo o Pomorskem prostorskem načrtu in Okoljskem poročilu, ki je predvidena za jesen 2020.

Udeležence sta v uvodu nagovorila župan občine Izola Danilo Markočič in generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na MOP Georgi Bangiev.

V razpravi, ki se jo je udeležilo približno 50 ljudi, predstavnikov nosilcev urejanja prostora z državne ravni, lokalnih skupnosti, pripravljavca ter izdelovalcev obeh obravnavanih dokumentov, so bile izpostavljene in prediskutirane pobude za nove dejavnosti, v zvezi s katerimi je bilo ugotovljeno, da jih je v tej fazi priprave dokumenta smiselno upoštevati, o njihovi sprejemljivosti pa bodo odločali nadaljnji koraki v postopku priprave dokumenta, predvsem celovita presoja vplivov na okolje.

Posebej je bilo izpostavljeno vprašanje pristojnosti za načrtovanje na morju. Pojasnjeno je bilo, da bo ureditve, ki jih načrtuje država in ureditve, ki so v občinski pristojnosti, določil Zakon o urejanju prostora.

Pomorski prostorski načrt se pripravlja po določbah Zakona o urejanju prostora, sprejme ga Vlada RS, do marca 2021 pa ga je Slovenija skladno z določbami direktive EU o pomorskem prostorskem načrtovanju dolžna posredovati Evropski komisiji.