Skoči do osrednje vsebine

Akcije nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov v mesecu juniju.

V mesecu juniju so bile v okviru IMPEL projekta SWEAP (Shipments of Waste Enforcement Actions Project) in mednarodne operacije RETROVIRUS, izvedene številne naključne akcije nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov.

Poudarek nadzorov je bil na področju preprečevanja okoljske kriminalitete, neposredno povezane z epidemijo COVID-19, s poudarkom na preprečevanju nezakonitega ravnanja in prevoza s sanitarnimi odpadki. Način kako se odpadki zbirajo, prevažajo, obdelajo in na koncu odstranijo je ključnega pomena za omejevanje širjenja epidemije. Skupno operacijo RETROVIRUS koordinira EUROPOL v sodelovanju z mrežo EnviCrimeNet. V operativnih skupnih nadzorih poleg predstavnikov Inšpekcije za okolje in naravo sodelujejo še predstavniki FURS in Policije. Namen operacije RETROVIRUS je preprečevanje »neustreznega«/nezakonitega zbiranja, transporta, upravljanja in ravnanja s sanitarnimi odpadki (v nasprotju z mednarodno, EU in nacionalno zakonodajo in mednarodnimi konvencijami) iz naslova aktivnosti, ki potekajo zoper preprečevanje širjenja in zdravljenja epidemije COVID 19.

 

Cilji operacije so:

- preprečevanje malomarnega ravnanja s sanitarnimi odpadki, z namenom preprečitve širjenja virusa COVID 19 in drugih bolezni

- preventivno obveščanje javnosti o poteku aktivnosti prek komuniciranja v množičnih in socialnih medijih

- izboljšanje komunikacije, podpore in enotnega pristopa vseh sodelujočih agencij EU in sodelujočih držav;

- izvedba načrta operacije, ki vključuje predvsem preventivne, pa tudi operativne dejavnosti

- izboljšati ozaveščenost javnosti o okoljski kriminaliteti na splošno, pa tudi o njenem vplivu na zdravje ljudi.

 

Nadzori so se izvajali na mejnem prehodu Obrežje (3 akcije), mejnem prehodu Gruškovje, počivališčih Dolinsko, Lukovica, Šempas, Studenec in Lormanje, AC kontrolnih točkah Log – Brezovica, Prepolje in Torovo ter v pristanišču Koper.

V okviru nadzorov je bilo opravljenih 82 nadzorov nad pošiljkami odpadkov preko meja, ugotovljeni sta bili dve kršitvi nepravilno oziroma nepopolno izpolnjenega Dokumenta iz Priloge VII Uredbe 1013/2006, ne označitev prevoznega sredstva s predpisano tablo »A«. Za te kršitve so predstavniki FURS izrekli plačilne naloge.

Poleg tega je bila ugotovljena ena nezakonita pošiljka odpadnih gum iz Hrvaške v Italijo (končna destinacija naj bi bila Afrika). O nezakoniti pošiljki je bil seznanjen hrvaški pristojni organ, ki pa še ni sprejel odločitve ali se bo zadevna pošiljka vračala nazaj na Hrvaško oziroma se bo sprejela alternativna odločitev o predelavi odpadkov.

Obravnavana je bila tudi pošiljka medicinskih odpadkov po izdanem soglasju iz Italije v Avstrijo. Ker je prevoznik kršil predpisano pot iz soglasja, mu je bilo izdano opozorilo, predstavniki FURS so tovorno vozilo pospremili do mejnega prehoda Šentilj, kjer je vstopilo v Avstrijo.

Med nadzori so bile najpogosteje pregledane pošiljke odpadnih (ne)kovin, odpadnega papirja in odpadne plastike, poleg teh vrst odpadkov pa so nadzorni organi kontrolirali tudi iz odpadkov pripravljeno gorivo (RDF), biološke odpadke za bioplinarne, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadne akumulatorje, odpadne gume, odpadni les in odpadne katalizatorje.

V sklopu akcije nadzora  na AC počivališču Šempas je bila opravljena tudi kontrola na regionalni cesti proti Desklam, kjer so predstavniki Policije in Inšpektorata obravnavali dve čezmejni pošiljki odpadkov (iz odpadkov pripravljeno gorivo – RDF in odpadne gume) za prejemnika Salonit Anhovo, kjer nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

Opravljenih je bilo tudi večje število nadzorov nad pošiljkami odpadkov v notranjem prometu, kjer so nadzorni organi ugotavljali, da se nenevarni odpadki pošiljajo brez evidenčnih listov ampak v večini primerov samo s tehtalnimi listi oziroma dobavnicami.

Poleg čezmejnih pošiljk odpadkov so predstavniki Policjje in FURS izvajali nadzor tudi po ostalih področjih iz pristojnosti obeh služb.