Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za izgradnjo podjetniškega inkubatorja v občini Ravne na Koroškem

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška – MPIK3«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajala Občina Ravne na Koroškem, znaša skoraj 1,6 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 882.000 evrov.

osebe delajo za računalniki v pisarni.

Evropska sredstva za izgradnjo podjetniškega inkubatorja v občini Ravne na Koroškem

V okviru projekta bodo zgrajeni dodatni prostori Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška (MPIK) v občini Ravne na Koroškem. S tem bodo zagotovljene ustrezne podporne aktivnosti za razvoj podjetništva, novih poslovnih idej ter za rast in razvoj obstoječih podjetij. Naložba bo tako prispevala k hitrejšemu razvoju gospodarstva, ustvarjanju nove dodane vrednosti in delovnih mest, kar bo vplivalo na krepitev konkurenčnosti podjetniškega okolja tako na občinski kot tudi na regionalni ravni.